Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nezaměstnanost byla v srpnu opět o něco nižší

K 31. 8. bylo v okrese Děčín evidováno 9603 uchazečů o zaměstnání, což je o 56 osob méně než ke konci předchozího měsíce, ale o 433 více než v srpnu 2012. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání klesl na hodnotu 9358. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let k 31. 8. činil 10,47 % a ve srovnání s předchozím měsícem se snížil o 0,02 %. Meziročně došlo k jeho nárůstu o 0,82 %.

Do evidence ÚP se v srpnu přihlásilo 631 a vyřazeno bylo 687 uchazečů, 310 z nich nastoupilo do zaměstnání. Z celkového počtu bylo 4751 mužů a 4852 žen. K 31. 8. bylo v okrese Děčín evidováno 377 absolventů, 99 mladistvých a 1163 osob se zdravotním postižením.

Celkem bylo k 31. 8. v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořeno 1436 osob, z toho 476 prostřednictvím chráněných pracovních míst a 592 bylo umístěno na veřejně prospěšné práce financované z veřejného rozpočtu i ESF. V rekvalifikačních kurzech organizovaných ÚP bylo ke konci měsíce aktivně účastno 28 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 v rámci zvolené rekvalifikace.

ÚP evidoval k 31. 8. v okrese Děčín celkem 456 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo ke konci měsíce 21 uchazečů o zaměstnání. Mezi nejžádanější profese patří kuchaři, svářeči, obchodní zástupci, strážní, lisaři, operátoři call centra, zedníci, brusiči a další.                                                     r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail