Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na Základní škole U Nemocnice se sešli zástupci školy, města a sportovních klubů

Jednání

Ve středu 11. 9. se ve sborovně Základní školy U Nemocnice sešel starosta Rumburku Jaroslav Trégr a místostarostka Alena Winterová s ředitelkou školy Romanou Buškovou, jejím zástupcem Hubertem Kindermannem, trenéry školy Jitkou Andrlovou a Martinem Hamadou a s vůdčími osobnostmi sportovních klubů Šluknovska, aby mohli všichni dohromady  Šišulák, fotbal organizující Zdeněk Heinzel a další vedoucí sportovních klubů, ale třeba i Miloslav Kucer pověřený vedením Správy rumburských areálů sportu.

Všechny přítomné ředitelka Základní školy U Nemocnice Romana Bušková nejprve uvítala a poděkovala jim za průběh minulých ročníků ve sportovních třídách. Navrhla také téma k diskuzi, a to spokojenost s počtem vyučovacích bloků pro jednotlivé sporty. Standardně jsou totiž vždy čtyři bloky, tzn. čtyři týdny, jeden blok sportu v jednom týdnu.

Slova se nedlouho po ředitelce Buškové ujala místostarostka města Alena Winterová, která vede za pomoci kolegyně Tlapákové bloky atletiky, volejbalu a přípravy s míčem. Judista Koutecký si pochvaloval medializaci, která mezi obyvatele Rumburku a okolí dostává informace o činnosti sportovních tříd a získává si tak nové příznivce. Spokojenost vyjádřil i vedoucí basketbalových bloků Šišulák. Stejně pozitivně se vyjadřovali i ostatní vedoucí klubů a odsouhlasili ponechání čtyř bloků pro každý sport. Žáci tak třeba stráví čtyři sportovní bloky na lezecké stěně v Krásné Lípě, další čtyři se budou věnovat plavání, volejbalu, fotbalu, atletice, potom i bruslení, judu nebo basketbalu. K provozovaným sportovním aktivitám se přidá ještě potápění s ploutvemi a potápění s dýchacím přístrojem a lanové centrum na Dýmníku.

Proč sportovní třídy a koho do nich vybrat?

Záměrem sportovních tříd je motivovat děti k činnosti ve sportovním klubu. Ve škole budou mít v rámci jednotlivých sportovních bloků šanci poznat, co je baví a v čem mohou vynikat, ve sportovních klubech se mohou dále rozvíjet. „Děti do sportovních tříd vybíráme na základě hospitací. Na běžný tělocvik se přijdou dvakrát podívat trenéři sportovních tříd a posoudí, které děti by se do sportovních tříd hodily a které jsou také dostatečně disciplinované,“ prozrazuje kritéria výběru učitelka Andrlová.

Starosta Rumburku Trégr je rád, že se sportovní třídy rozvíjí a mají úspěch. Vidí, že tato činnost má smysl, bude tedy dělat všechno pro to, aby sportovní třídy pokračovaly. Popřál dětem mnoho úspěchů a trenérům přál, aby se jim s dětmi dobře pracovalo.                                                                                            pem

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail