Děti z jindřichovské mateřské školy na další akci v Německu

Tištěné noviny 21/2013 | 25. 11. 2013 | Nezařazené

školka

Děti z mateřské školy v Jindřichově se již deset let přátelí s dětmi z německé mateřské školy v Eibau. Společně si děti užily už mnoho akcí, Indiánské slavnosti, oslavy Mezinárodního dne dětí, mikulášské besídky, vítání jara a jiné. Obě mateřské školy dohromady uspořádaly i mezinárodní výstavu výtvarných dětských prací pro veřejnost, která byla prezentována jak u nás, tak v Německu. Naší nedávnou společnou akcí byla podzimní sportovní akce, která se konala 11. 10. v Eibau. Děti se mohly účastnit sportovních soutěží motivovaných podzimem a užily si u toho mnoho legrace. Tako akce, stejně jako mnoho předchozích potvrdila, že jazyková bariéra mezi dětmi při dobře připravené a organizované zábavě neexistuje. Navíc naše děti mají výhodu, chodí totiž do kroužku německého jazyka, takže si mohly vyzkoušet svá první zvládnutá německá slovíčka.

Hana Jaklová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/11/25/deti-z-jindrichovske-materske-skoly-na-dalsi-akci-v-nemecku/