Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Do Kamenice vyplulo devět tisíc lososů

Vypouštění lososů

Do říčky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko dnes vyplulo devět tisíc malých lososů obecných. Společnými silami je vypustili zaměstnanci správy národního parku, rybáři, dobrovolníci, ale také adoptivní rodiče z programu Návrat lososů, jehož cílem je zapojit do reintrodukčního programu dříve vyhubené populace labských lososů také veřejnost. Novinkou v letošním roce je jiný hlavní firemní partner projektu.

„Aby se lososi mohli do našich vod vrátit, musí být návratové projekty zajištěny nejen finančně. Lososi potřebují především podporu veřejnosti a silná partnerství, aby dlouhodobé úsilí o jejich navrácení mělo naději na úspěch,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko.

„Jsme hrdí, že se na projektu Návrat lososů můžeme podílet. Je totiž plně v souladu s naší firemní filosofií. Umožní nám nejen spolupracovat na reintrodukci tohoto druhu, ale také blíže lososa poznat. Informace o lososech a projektu chceme sdílet také s našimi zákazníky a tím podpořit růst komunity, která se do projektu zapojuje,“ komentuje spolupráci Romana Nýdrle, ředitelka korporátní komunikace.

Program Návrat lososů je zaměřený na šíření povědomí o problematice navracení vyhubených druhů do naší přírody. Veřejnost se do reintrodukce může zapojit například adopcí malých lososů prostřednictvím dárcovské SMS, kteří jsou na podzim vypuštěni do přírody. Adoptivní rodiče mají také možnost se vypouštění aktivně účastnit. Aktuální informace o možnostech zapojení do projektu veřejnost najde na internetové stránce www.navratlososu.cz nebo na profilu www.facebook.com/navratlososu.

Losos obecný je tažnou rybou, která byla v Česku vyhubena kvůli stavbě příčných překážek na vodních tocích a kvůli vysoké míře znečištění řek. Snahy o návrat těchto pozoruhodných ryb probíhají od roku 1998. První dospělci se do Kamenice vrátili v roce 2002. Aby byl program úspěšný, musí pokračovat do doby, než navracející se lososi budou schopni založit novou generaci bez pomoci člověka.

Jak adoptovat lososa?

Lidé mohou lososa adoptovat zasláním krátké textové zprávy ve tvaru DMS(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 korun, projekt Návrat lososů obdrží 28,50 korun. Adoptivní rodiče mohou lososy adoptovat také celoročně zasláním SMS ve tvaru DMS(mezera)ROK(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. V takovém případě bude dárci po dobu jednoho roku každý měsíc odečtena částka 30 korun, projekt Návrat lososů obdrží dvanáctkrát 28,50 korun. Bližší informace o DMS sbírkách na www.darcovskasms.cz.                                               Tomáš Salov, r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail