O PROJEKTU OPVK INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A ZKVALITNĚNÍ VAZEB MEZI ŠKOLOU, ZAMĚSTNAVATELI A INSTITUCEMI

Tištěné noviny 21/2013 | 25. 11. 2013 | Nezařazené

Zvýšený zájem o studijní obory Vyšší odborné školy ve Varnsdorfu a vyhlášený grand MŠMT odstartoval loni v srpnu projekt „Inovace vzdělávacích programů a zkvalitnění vazeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi“

(CZ.1.07/2.1.00/32.0065), který je financovaný z ESF a státního rozpočtu České republiky. V rámci projektu vznikl portál souvislých praxí, který poskytuje studentům možnost poptávat praxi v rámci studia, práci a firmám spárovat tyto poptávky se svými možnostmi a potřebami. Členové realizačního týmu na základě poznatků z přednášek, workshopů a besed s odborníky z praxe pozvaných do výuky a stáží, které vykonali ve firmách podle zaměření oborů, inovují pět vzdělávacích programů, které budou v závěru projektu připravené k akreditaci.

V listopadu se uskuteční již druhé setkání studentů a pedagogů se zástupci zaměstnavatelů a institucí na Výroční prezentaci souvislých praxí, kde se prezentují příklady dobré praxe, poznatky školy, firem a institucí k souvislým praxím. Inovované vzdělávací programy VOŠ v souladu s potřebami trhu práce a fungující portál budou napomáhat ke snížení nezaměstnanosti a zlepšení míry uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Děkuji spolupracujícím firmám, institucím, pedagogům a studentům, kteří se podílejí na naplňování cílů projektu.

Petr Jakubec
ředitel VOŠ a SŠ Varnsdorf, p.o.

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/11/25/o-projektu-opvk-inovace-vzdelavacich-programu-a-zkvalitneni-vazeb-mezi-skolou-zamestnavateli-a-institucemi/