Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

VĚNUJTE POZORNOST ÚPRAVĚ PRODEJE KVASNÉHO LIHU, KONZUMNÍHO LIHU A LIHOVIN

Dnem 17. 10. nabyla účinnosti novela č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Pro plynulý přechod podnikání byla přijata následující přechodná ustanovení:

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny (prodej veškerých alkoholických nápojů určených k spotřebě o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových jednotek), může v této činnosti pokračovat po dobu šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese.
Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.
Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi, a to ve stanoveném termínu šesti měsíců ode dne účinnosti novely, tedy od 17. 10. 2013.
Tato změna se týká nejen podnikatelů, kteří již vlastnili koncesi na „Výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů“ v případě, že mají provozovnu pro zajištění prodeje na jiné adrese než výrobní provozovnu, ale i podnikatelů, kteří prodávají lihoviny v rámci oboru živnosti volné a živnosti řemeslné „Hostinská činnost“.                                                                  r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail