Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lososi se vracejí do domovských řek

Lososi obecní se v těchto dnech vracejí do svých domovských řek v Českém a Saském Švýcarsku. Od konce října se podařilo zdokumentovat několik dospělých jedinců v říčce Kamenici v Českém Švýcarsku či v toku Lachsbach u německého města Bad Schandau. Rybáři a ochranáři odhadují, že se do vodních toků na německé i české straně hranice mohly vrátit desítky lososů. Prokazatelně zaznamenat je však možné pouze jednotlivé ryby, většina navrátilců lidské pozornosti uniká.

„Společná snaha rybářů a ochrany přírody o návrat lososů do našich vod viditelně přináší své plody, ještě však nějakou dobu potrvá, než se lososí populace bude schopna udržet bez podpory člověka,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Lososy můžeme v našich vodách vidět také díky značné podpoře veřejnosti i všech partnerů projektu Návrat lososů. Věříme, že právě díky této podpoře mají lososi dobrou šanci v našich řekách opět zdomácnět v hojných počtech.“

„Ztratit nějaký živočišný druh je vlastně nesmírně snadné. Vrátit ho zpět do přírody stojí naopak nesmírné úsilí a nemalé prostředky. Je teď na nás, jako firemním partnerovi, abychom pomohli svou silou k tomu, že se projekt dál bude rozvíjet a poroste i jeho podpora u veřejnosti,” říká Romana Nýdrle, ředitelka korporátní komunikace.

První dospělí lososi byli v Kamenici spatřeni již v posledním říjnovém týdnu, kdy se podařilo natočit také krátkou videosekvenci v Edmundově soutěsce u Hřenska. Spatřeny byly strážní a informační službou národního parku také další dvě ryby, dokumentaci se však pořídit nepodařilo. Na dvě desítky potvrzených návratů lososů ohlásili sasští rybáři díky pravidelným kontrolním odlovům prováděným v blízkosti malé vodní elektrárny na říčce Lachsbach u Bad Schandau. Odlovené ryby byly po dokumentaci a umělém vytření opět vráceny do vodního toku, aby mohly odplout zpět do moře. Zatím posledním dokladem je nález mrtvého lososa, kterého pravděpodobně ulovila vydra. Samce rekordní velikosti 112 centimetrů, který dosáhl hmotnosti více než osm kilogramů, našli pracovníci strážní a informační služby nedaleko jezu Edmundovy soutěsky v sobotu 9. 11.

Losos obecný je tažnou rybou s poměrně komplikovaným životním cyklem, která byla v Česku vyhubena kvůli stavbě příčných překážek na vodních tocích a vysoké míře znečištění řek. Snahy o návrat těchto pozoruhodných ryb probíhají od roku 1998, kdy Český rybářský svaz poprvé vypustil do říčky Kamenice malé lososy. První dospělci se do Kamenice vrátili v roce 2002. Aby byl návratový program úspěšný, musí pokračovat do doby, než lososi budou schopni založit novou generaci bez pomoci člověka. Proto správa národního parku spustila v roce 2008 společně s dalšími partnery projekt Návrat lososů, který je zaměřený na šíření povědomí o problematice navracení vyhubených druhů do naší přírody a aktivní zapojování veřejnosti do těchto návratů.

Veřejnost se tak do reintrodukce může zapojit například adopcí malých lososů, kteří jsou na podzim vypuštěni do přírody. Pomoci mohou lidé prostřednictvím dárcovské SMS. Adoptivní rodiče mají také možnost se vypouštění aktivně účastnit. Aktuální informace o možnostech zapojení do projektu veřejnost najde na internetové stránce www.navratlososu.cz nebo na profilu www.facebook.com/navratlososu.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail