Podnikatelé, pozor! Máte šanci získat dotaci

Tištěné noviny 22/2012 | 12. 12. 2013 | Nezařazené

Dotaci ve výši od jednoho do šesti milionů mohou získat malí a střední podnikatelé mimo mikropodniky do deseti zaměstnanců v obcích s méně než dvěma tisíci obyvateli. Finance je možné získat z fondů Evropské unie, a to ve výši od čtyřiceti do šedesáti procent uznatelných nákladů. Projekty musí být zaměřeny na nákup strojního a technického vybavení, nákup technologie včetně řídícího software, na nákup patentů, licencí, ochranných známek souvisejících s projektem. Finance nelze žádat na provedení stavebních úprav.

Šanci na úspěch mají finančně stabilní společnosti s kvalitně promyšleným a zpracovaným projektem. Samotný projekt by měl mít navíc přínos pro ochranu životního prostředí, snížení emisí, spotřeby energie a podobně. Zároveň projekt bodově zvýhodňuje vytvoření nových pracovních míst. Další informace získáte na webu www.dotacnikancelar.eu, na e-mailové adrese petr.ruprich@dotacnikancelar.eu nebo na telefonu 725 140 000.                       r

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/12/12/podnikatele-pozor-mate-sanci-ziskat-dotaci/