Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Přijďte si užít advent a Vánoce do rumburské Lorety

Loreta Rumburk nabízí o adventu a Vánocích večerní prohlídky, koncerty i výstavu betlémů. V netradiční dobu se návštěvníkům Českého Švýcarska o adventu otevře barokní skvost severních Čech. Večerní prohlídky za svitu svíček a s vůní svařeného vína se konají v Loretě Rumburk v úterý 3. 12. a 17. 12. vždy od 18.00 hod. Pokračo-vat budou i v lednu, a to v úterý 7. 1. a 21. 1. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v tajuplné večerní atmosféře pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Rezervace je možná na tel. 604 555 922 a e-mailu loreta.rumburk @seznam.cz. Vstupné je 80 a 40 Kč.

V sobotu 30. 11. se Loreta Rumburk připojí k celoměstskému Zahájení adventu 2013. Od 9.00 do 16.00 hod. bude v ambitu Lorety přístupná výstava betlémů vyrobených dětmi z mateřských a základních škol a dále výstava Zapomenutí hrdinové. V křížové chodbě se představí nově zrestaurovaná nástropní a nástěnná dekorativní výmalba. Ve vstupní budově mohou zájemci navštívit nově otevřenou Expozici církevního umění Šluknovska. V kostele sv. Vavřince bude zpřístupněn klášterní betlém. Dětem je určeno tvoření ve výtvarné dílně. Vstupné je 15 korun, děti mají vstup zdarma. Novinkou zahájení adventu v Loretě Rumburk je žehnání adventních věnců. Adventní věnce se čtyřmi svíčkami, které ozdobí sváteční stůl, si mohou zájemci donést v čase od 9.00 do 14.00 hod., požehná je páter J. Kujan.

Po dvou letech bude opět vystaven klášterní betlém. Od soboty 30. 11. si mohou zájemci prohlédnout klášterní betlém v klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku. Kostelní betlém v letošním roce slaví devadesát let od prvního vystavení. Pořízen byl řeholníky z kapucínského kláštera v Rumburku roku 1922. Obsahuje na sto figurek a zabírá plochu dvacet m². Na jeho vyřezání se podíleli nejlepší řezbáři betlémů ze Šluknovska, které bylo před rokem 1945 slavným betlemářským regionem. Klášterní betlém je možné zhlédnout v kostele sv. Vavřince do 2. 2. Přístupný je během otevírací doby Lorety od úterý do soboty od 9.00 do 16.00 hod. O Vánocích je k vidění ve čtvrtek 26. 12. od 14.00 do 17.00 hod.

Od pátku 27. 12. do soboty 28. 12. je přístupný od 14.00 do 16.00 hod. Během vánočních svátků je vstupné na klášterní betlém dobrovolné.

V Loretě Rumburk se uskuteční i tradiční adventní a vánoční koncerty, všechny se odehrají v klášterním kostele sv. Vavřince. Předvánoční koncert varhanní, dechové a pěvecké třídy Základní umělecké školy Rumburk se koná v úterý 10. 12. 2013 od 17.00 hod. Adventní koncert dětského pěveckého sboru Šenováček z Velkého Šenova a Tyršovských zvonků z Rumburku proběhne v neděli 22. 12. od 16.30 hod. Zájemci si při této příležitosti mohou odnést i Betlémské světlo. Ve čtvrtek 26. 12. se uskuteční koncertní provedení pastorální mše Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční. Od 17.00 hod. účinkuje vilémovský chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku. Vstupné na koncerty je dobrovolné.

V Loretě Rumburk se bude rozdávat i Betlémské světlo. Zájemci si ho mohou odnést v sobotu 21. 12. od 13.00 do 16.00 hod., poté v neděli 22. 12. od 16.30 do 17.30 hod. a konečně přímo na Štědrý den v úterý 24. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Nutná je vlastní svíčka nebo lucerna.                                             Klára Mágrová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail