Stanovisko vedení města Rumburk k nastalé situaci

| 23. 12. 2013 | Nezařazené

Rada města se na svém jednání ve čtvrtek 19.12.2013 zabývala situací, kdy byl jeden z členů vedení města zadržen a následně je vazebně stíhán. Tuto situaci považujeme za vážnou a nestandardní. Nemáme o ní ovšem žádné jiné informace, než ty dostupné z běžných sdělovacích prostředků. Vzhledem k tomuto nedostatku informací, se rada města rozhodla nepřijímat k této skutečnosti žádné usnesení. Je ovšem nezbytné tuto situaci řešit na zasedání zastupitelstva města, které proběhne v první polovině ledna roku 2014. Konkrétní termín stanoví starosta města po jednání se všemi politickými stranami a hnutími, jejichž zastupitelé v zastupitelstvu města zasedají. Starosta města byl radou města pověřen jednáním se všemi zástupci stran a hnutí o nastalé situaci a o představách jak ji řešit. Chod města a městského úřadu je zabezpečen v plném rozsahu, stejně jako chod Lužické nemocnice a polikliniky a.s. Rumburk.

 

 

Jaroslav Trégr, v.r.

starosta města

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/12/23/stanovisko-vedeni-mesta-rumburk-k-nastale-situaci/