Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk dostal od císaře Rudolfa II. nový městský znak před 426 lety

Kvapem se blíží konec roku, vládu přebírá měsíc prosinec. Měsíc pro Rumburk velmi důležitý. Právě 17. prosince 1587 dostalo město od císaře Rudolfa II. nový městský znak. Zásluhu o to měl majitel panství Jiří Mehl ze Střelic, dle tehdejšího titulování královský rada a místokancléř Koruny české.

Pan Jiří Mehl pocházel patrně ze slezského rodu vladyků ze Střelic, který se v 16. století vystěhoval do ciziny. Zemřel 24. ledna 1589 a celý rod patrně vymřel v 18. století.

V dlouhém doprovodném věnování ke znaku potvrdil císař Rumburku všechny hospodářské výsady a určil některá nová práva. Přidal městu další trhy a svou přízeň projevil závěrem privilegia, kde přeje městečku Rumburk, aby „klidně užívalo svých práv soudnictví a svobod pro toto naše potvrzení“, rovněž rozkazoval všemu svému království, aby rumburské občany a jejich potomky v jejich právech nerušili, ale chránili je, nechali je jednat a pracovat.

Rumburk byl tehdy městečkem asi s 1500 obyvateli. V jejich čele stál starosta Mathes Pettersch. Byl tu kostel, dva panské mlýny a jedna panská pila. Pracovala zde na malé městečko celá řada řemeslníků – 144 pláteníků, osmnáct ševců – obuvníků, jedenáct krejčích, sedm řezníků a šestnáct pekařů.

Byl tu poplužní dvorec s výměrou kolem 250 měřic a 453 měřicemi luk. Chovalo se padesát dojnic, dvacet až třicet kusů dobytka a šest set ovcí.

Chudé nebyly ani dnešní části města Dolní Křečany a Horní Jindřichov. V obou obcích byla hospodářství, choval se zde dobytek a drůbež, jak to v hospodářství bývá. Nový poplužní dvůr byl v Dolních Křečanech o výměře sedmdesát měřic a čtyřiapadesát měřic luk. I zde se chovaly dojnice a další dobytek.

Všichni rumburští jistě měli z nového, barvami zářícího znaku radost. Vždyť se líbí i nám a rádi se jím pochlubíme. Všem minulým generacím hezkou vzpomínku a našemu městu a jeho znaku hodně zdaru do dalších let.                              zb

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail