Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk, město, ve kterém žiji

deti na úřade

Měsíc listopad byl pro naši třídu Sluníček zaměřený na prohlubování znalostí o našem městě, o důležitých budovách ve městě a na orientaci v blízkém okolí mateřské školy.

V rámci tohoto zaměření děti navštívily některé městské instituce. Seznámily se s prostředím části městského úřadu, nahlédly do prostor odboru civilně správního a dopravního, kde jim byl názorně ukázán postup při vyřizování cestovních a osobních dokladů. Formou „svatby na zkoušku“ se děti seznámily s prostředím obřadní síně, ve které byly některé z nich oddány za účasti pracovnic městského úřadu, a přispěním svatebních koláčků od maminky Lenky Novákové jsme mohli tento zážitek zakončit sladkou tečkou.

Ve spolupráci s městskou policií a Jiřím Gajdošem jsme si prohlédli prostory služebny městské policie a za účasti asistentů kriminality byly děti v dopravním provozu ve městě poučeny a seznámeny se správným způsobem přecházení vozovky na přechodu pro chodce i na světelné křižovatce.

Z hlediska opatření prevence bezpečnosti dětí jsme také navštívili hasičskou zbrojnici ve městě, kde děti zhlédly videozáznam, prostřednictvím kterého se seznámily s tím, jak postupovat a co dělat v případech ohrožení života. Také jim byla umožněna prohlídka služebny a šatny hasičů, garáží a v závěru i vybavení hasičského auta.

Vzhledem k tomu, že do třídy Sluníček v naší školce dochází děti, které po prázdninách už půjdou do základní školy, nemohli jsme nevyužít nabídky paní učitelky Adamcové ze Základní školy U Nemocnice a paní učitelky Morkusové ze základní školy v Tyršově ulici, které nás pozvali na návštěvu do prvních ročníků. Děti si vyzkoušely práci s interaktivní tabulí, předvedly dětem i učitelkám své dovednosti a znalosti a seznámily se s prostory obou škol.

Chtěli bychom prostřednictvím tohoto příspěvku poděkovat panu Zdeňku Novákovi za zprostředkování návštěvy prostor městského úřadu, pracovnicím odboru civilně správního a dopravního, pracovnicím odboru matriky za jejich volný čas a vlídné jednání s dětmi, Jiřímu Gajdošovi za ochotu provést děti městem s poučením o bezpečnosti, tatínkovi Stanislavu Čížovi za odborný a přínosný výklad při prohlídce prostor hasičské zbrojnice, učitelkám z prvních ročníků na základních školách U Nemocnice a v Tyršově ulici a také mamince Lence Novákové za svatební koláčky. Fotografie z těchto návštěv jsou uveřejněny na webových stránkách školy – www.mskomenskehorbk.webnode.cz.

učitelky Martina Majarová,  Dája Paldusová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail