Zimní večerní prohlídky za svitu svíček a s vůní svařeného vína v Loretě Rumburk

Tištěné noviny 23/2013 | 30. 12. 2013 | Nezařazené

V netradiční dobu se návštěvníkům Českého Švýcarska o adventu otevře barokní skvost severních Čech. Večerní prohlídky za svitu svíček a s vůní svařeného vína se konají v Loretě Rumburk v úterý 3. a 17. 12. vždy od 18.00 hod. Pokračovat budou i v lednu, v úterý 7. a 21. 1. 2014. Během hodinové komentované prohlídky kulturní památky z počátku 18. století je připraven zpěv duchovních písní. Zájemci se dozví podrobnosti o historii loretánské kaple Panny Marie, křížové chodby a poutní kaple Svatých schodů. K vidění bude socha Černé Matky Boží Loretánské, restaurované malby a výjimečná sochařská výzdoba kaple Svatých schodů. Prosincové adventní prohlídky doplní staročeské adventní mariánské písně zvané roráty. Lednové prohlídky obohatí prohlídka klášterního betléma a hra na varhany.

Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v tajuplné večerní atmosféře pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Rezervace je možná na tel. 604 555 922 a e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 80 a 40 korun.                                                                                       Klára Mágrová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/12/30/zimni-vecerni-prohlidky-za-svitu-svicek-a-s-vuni-svareneho-vina-v-lorete-rumburk/