Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 31. 12. 2013 | Nezařazené

Petice za záchranu pošt na venkově

(dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádámeVládu ČR, aby nečinila kroky vedoucí k rušení provozoven České pošty a naopak umožnila zachování stávajícího počtu i rozmístění těchto provozoven. Dále vyzýváme Vládu ČR, aby zajistila vypracování systému, který by zajišťoval fungování celé stávající sítě poštovních poboček a provozoven i do budoucnosti.

Obáváme se, že zrušení provozoven České pošty, s.p. povede k prohloubení úpadku života na venkově a k další diskriminaci občanů zde žijících. Likvidací sítě provozoven České pošty by venkov obdržel další ránu. Je nutné si uvědomit, že zvláště vmenších obcích se neustále zvyšuje podíl sociálně slabých skupin obyvatel, hlavně seniorů. Zrušené provozovny však způsobí problémy i dalším – matkám s dětmi, zdravotně postiženým či nezaměstnaným. Důsledky likvidace sítě provozoven České pošty na venkově je proto nutné hodnotit nejen z hlediska ekonomického,ale také z hlediska sociálního.

Nepovažujeme za dlouhodobě udržitelné řešení přesunutí části služeb zrušené provozovny na třetí subjekt. Dosavadní zkušenosti nás opravňují k přesvědčení, že změny povedou nejen k degradaci poštou nabízených služeb, ale také neposkytují záruku, že dané služby zůstanou v obci zachovány i do budoucnosti.

Problematika rušení stávajícího rozsahu provozoven České pošty je často účelově zlehčována. Pro náš venkov, který je velkým množstvím malých obcí v evropských podmínkách naprosto unikátní, je přitom tento problém zásadní a jako takový je i vnímán mezi venkovskými občany.

Co bylo impulsem naší petice? Český telekomunikační úřad vládě v demisi vzávěru letošního roku předkládá návrh nařízení, které občanům garantuje zachování pouze 2100 pošt. Zbylých 1100 venkovských poboček odsuzuje k postupnému zániku, nebo transformaci, která se ukazuje být nevhodná.Takto si dostupnost poštovních služeb rozhodně nepředstavujeme!

Z těchto důvodů požadujeme, aby Vláda ČR nečinila takové kroky, které by umožnily rušení pošt a poboček České pošty na venkově a uskutečnila naopak taková opatření, která by garantovala existenci stávající sítě provozoven České pošty i do budoucnosti.

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Ing. Jana Juřenčáková, Rokytnice 181, 763 21 Slavičín
Mgr. Tomáš Chmela, Dlouhá 786, 763 21 Slavičín
Ing. Mgr. Jan Sedláček, Moravské Křižánky 160, 592 02 Křižánky
Josef Čamra, Křeč 101, 394 95 Křeč

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna Ing. Jana Juřenčáková, Rokytnice 181, 763 21 Slavičín.

Tisk Tisk | E-mail E-mail