Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Česká moderní gymnastika slaví šedesát let

Moderní gymnastika, v počátku označovaná pojmem umělecká gymnastika, se v Československu začala formovat na začátku 50. let minulého století. Vycházela z tradic české a slovenské tělesné výchovy žen a ze zkušeností tanečních a rytmických škol, které se věnovaly klasickému tanci. Rozvíjela se také pod vlivem umělecké gymnastiky v zemích tehdejšího Sovětského svazu, kde se umělecká gymnastika začala utvářet již kolem roku 1930 (ruská gymnastika patří do světové špičky dodnes). V prosinci roku 1953 vznikla v ČSSR první komise umělecké gymnastiky a začal se tvořit její obsah i organizační zajištění. Historicky první závod jednotlivkyň se konal v roce 1955 a v roce 1960 se československé reprezentantky objevily na prvních mezinárodních závodech. Název «moderní gymnastika» se používá od roku 1969. Nejznámější českou gymnastkou je Lenka Oulehlová, která je sedminásobnou mistryní Československa ve víceboji a reprezentovala také naši zemi na olympijských hrách v letech 1988, 1992 a 1996. Současnou mistryní ČR se potřetí za sebou stala Monika Míčková z SK TART MS Brno.

Kam směřuje současná moderní gymnastika?

Od průkopnických časů uběhla dlouhá doba a moderní gymnastika se v proměnách času výrazně vyvíjí. Na vrcholové úrovni je sportem, jehož technická náročnost se v posledních letech neustále zvyšovala. Kdo gymnastiku sleduje, může potvrdit, že světové výkony závodnic jsou mnohdy za hranicí možného. I proto od 1. 1. tohoto roku začala platit nová pravidla, která reflektují potřebu vrátit moderní gymnastice její umělecký aspekt a kladou daleko větší důraz na taneční složku a osobitý umělecký výraz. V současné době existuje v ČR devadesát tři oddílů moderní gymnastiky se 4300 členek. Oddíly jsou soustředěny do osmi oblastí, ve kterých pracují nadšené trenérky a trenéři, rozhodčí, lékaři, další spolupracovníci a rodiče, kteří moderní gymnastice fandí a věnují jí svůj volný čas.

Oddíl TJ MG Rumburk

Nejinak je tomu v Rumburku. Náš oddíl funguje pod vedením dvou zkušených trenérek a dalších dobrovolnic z řad maminek některých děvčat. Hlavní trenérkou je Šárka Sádovská. Díky jejím tvrdým tréninkům se naše závodnice v letošním roce probojovaly až na Mistrovství ČR, které se konalo v sobotu 30. 11. v Hradci Králové. Bez obětavé a nekonečně trpělivé práce trenérky Martiny Měřičové by se ale naše dvě společné skladby mezi ty nejlepší v zemi dostaly jen stěží. Zásadní roli hraje i základní příprava cvičenek, o níž se během tréninků stará Soňa Sýkorová. Významný prostor dostala rumburská moderní gymnastika také v zábavním sportovním magazínu České televize Lvíčata, který divákům přibližuje tento sport dětskýma očima. Listopadová reportáž je ke zhlédnutí ve videoarchivu České televize.

Poděkování

Moderní gymnastika vždy byla a zůstane individuálním sportem, který vyžaduje velkou dřinu, pravidelnost a spoustu odříkání. Současně však vede děti od předškolního věku k uměleckému rozvoji, ladnému pohybu a učí je trpělivosti i disciplíně. Navíc jim každodenní prací ukazuje, že dobrý výsledek a úspěch nejsou zadarmo. Vím naprosto přesně, kolik práce, energie i času trénování obnáší. Měla jsem totiž příležitost tento sport poznat jako aktivní gymnastka, trenérka i jako matka jedné ze současných rumburských závodnic. Ráda bych proto jménem všech rodičů malých gymnastek věnovala jejich trenérkám obrovské poděkování za čas, starost a péči, kterou dětem obětují. Vzhledem k tomu, že veškerou činnost spojenou s trénováním vykonávají dobrovolně a bezplatně, je jejich aktivita obdivuhodná a stejně tak i dosažené výsledky. Jak trenérkám, tak gymnastkám bych nakonec ráda popřála hodně sil do dalšího trénování, velikou motivaci a co nejlepší sportovní výsledky v roce 2014.

 Andrea Semerádová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail