Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Aktuální investiční akce města Rumburk

bezruc

Na výstavbu složitý, hlavně díky velkému počtu přeložek inženýrských sítí, most v Bezručově ulici byl celý dokončen na konci listopadu včetně nových asfaltových povrchů a terénních úprav.

cihelna2

Na rybníku Cihelna v Antonínově údolí došlo k celkové rekonstrukci bezpečnostního přelivu a poškozené části hráze. Osetí ploch travou a odvoz přebytečné zeminy a panelů, ze kterých byl původně proveden bezpečnostní přeliv, bude realizován v jarních měsících.

dolni2

Dolní ulice, pod kterou od konce dubna probíhala kompletní rekonstrukce zatrubněné vodoteče Lučního potoka, má po celé své délce osazené silniční obruby a od 11. 12. i úplně nový asfaltový povrch. Je tak už průjezdná bez větších omezení. Stavební práce na dokončení chodníků a terénních úprav zde budou ještě probíhat do konce dubna.

dolni_potok2

Část Lučního potoka v ulici Dolní má nově vyzděnou regulaci, která se po povodních zřítila, a koryto je vyčištěno od naplavenin. Pokud to počasí v zimních měsících umožní, budou práce na čištění koryta Lučního potoka pokračovat po celé jeho délce tak, aby byl celý potok během příštího roku zbaven naplavenin.

vodni3

Most v ulici Vodní je kompletně hotový. Příští rok na jaře ještě proběhne úprava části regulace Mandavy v místech, kde muselo dojít ke zvýšení nájezdové komunikace nad původní úroveň tak, aby i ona byla v případě povodně kryta zdí. Došlo k tomu v důsledku požadavku Povodí Ohře o zvýšení průtočného profilu mostu přibližně o čtyřicet centimetrů.

krizek

Restaurován byl křížek v ulici Vojtěcha Kováře v Horním Jindřichově nedaleko hranic. Jedná se o první rekonstrukci drobných sakrálních staveb na území města, ve které chce město pokračovat i v dalších letech.

mskom

Na zahradě Mateřské školy Komenského byla upravena celá původní herní plocha, došlo k vybudování chodníčků, opravě pískoviště a osazení nových herních prvků. K celkové rekonstrukci přibyla i kompletní oprava oplocení. Hned jak skončí zima, dojde ještě ke konečné úpravě terénu a osetí trávou.

nerudova2

K rekonstrukci mostu v Nerudově ulici dojde hned poté, co bude dokončena rekonstrukce vodovodu realizovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace. Nový most by měl být pak hotov nejpozději do půlky příštího roku.

potocni

I most v ulici Potoční v Dolních Křečanech má už hotový nový asfaltový povrch. Pokud to počasí dovolí, budou pokračovat práce na vyzdívání zdí regulací po obou stranách mostu. K úplnému dokončení mostu má dojít do konce dubna.

rolnicka2

Most v ulici Rolnické už je od druhé půlky listopadu plně průjezdný. Do konce května by mělo ještě dojít k přeložkám plynovodu a kabelů mimo průtočný profil potoka a dozdění regulací na výtoku.

stredni

Most v ulici Střední byl celý dokončen v půlce prosince. Ke zdržení termínu dostavby mostu došlo kvůli velké časové náročnosti zajištění přeložky plynovodu mimo průtočný profil Lučního potoka.

sukova

Důležitý most na páteřní ulici Sukova je od konce listopadu hotový a průjezdný bez jakéhokoliv omezení tonáže. Dokončeny jsou i gabionové zdi regulace potoka.

Všechny v tomto roce nově vybudované mostní konstrukce i zatrubněná vodoteč Lučního potoka v Dolní ulici tak mohou na dalších až sto let bezpečně sloužit svému účelu.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail