Různé aktivity v předškolním klubu Pod Kopečkem v Rumburku

Tištěné noviny 24/2013 | 15. 1. 2014 | Nezařazené

Předškolní klub Pod Kopečkem, který v Rumburku působí již druhým rokem, pomáhá dětem překonávat bariéry mezi dětmi, klub navštěvují také děti vietnamské a mongolské, které zde navazují sociální kontakty. Toto zařízení je velmi potřebné, pomáhá rodičům získávat důvěru a odbourávat nenávist ve společnosti. Do klubu dochází průměrně patnáct dětí od tří do šesti let. Individuální péči věnujeme především předškolním dětem. V tomto roce bylo uskutečněno několik akcí pro děti, třeba výlety, návštěvy knihovny, agentur Charita a Pondělí, útulku, plaveckého bazénu, základní školy a pošty. V tomto období jsme zhlédli výstavu betlémů v Loretě a vánoční trhy. Z každé akce máme fotografie, které průběžně dáváme na nástěnku na budově spořitelny. Ve spolupráci s rodiči jsme pro děti připravili mikulášské překvapení. Ke konci roku budeme mít vánoční posezení s rodiči. V příštím roce plánujeme zhlédnutí divadelního představení, návštěvu v klubu seniorů a jiné akce.

Náš klub Pod Kopečkem přeje všem krásné vánoční svátky a šťastnější nový rok 2014.

Věra Cupáková

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2014/01/15/ruzne-aktivity-v-predskolnim-klubu-pod-kopeckem-v-rumburku/