Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zápis do 1. ročníku základního vzdělání

Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk ve spolupráci s řediteli základních škol zřizovaných městem Rumburk oznamuje termín konání zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/2015, který se koná ve čtvrtek 30. 1. 2014 od 14.00 do 17.00 hod. v základních školách na území města

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, příspěvková organizace

Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, příspěvková organizace

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky. Rodiče (zákonní zástupci), kteří se dostaví s dětmi k zápisu, předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Děti se přijímají přednostně ze spádové oblasti dané základní školy. Informace o možnosti odkladu školní docházky podá ředitel příslušné základní školy.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitelé ZŠ

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail