Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co čeká návštěvníky Lorety Rumburk v roce 2014

Loreta

Barokní poutní místo a celoročně přístupná kulturní památka Loreta Rumburk má za sebou úspěšnou sezónu. V roce 2013 ji navštívilo 8550 osob, o tisíc návštěvníků a poutníků více než v předchozím roce. Vyhledávány byly zvláště večerní prohlídky při svíčkách, koncerty duchovní hudby, zájem byl také o putovní česko-německé výstavy o zničených židovských památkách a o německých odpůrcích fašismu. Překvapivý byl obrovský zájem o vánoční prohlídky klášterního betléma. Během tří odpolední si jej prohlédlo 552 zájemců. Loretánská kaple s ambitem v Rumburku je živou sakrální kulturní památkou, která je celoročně otevřená pro kulturní a vzdělávací aktivity. Pravidelné bohoslužby probíhají v loretánské kapli každé poslední úterý v měsíci od 15.00 hod. Vedle průvodcovské služby, stálých výstav o historii Lorety, kapucínského kláštera a o loretánském podzemí je ve vstupní budově přístupná česko-německá „Expozice církevního umění Šluknovska“. Loreta Rumburk je otevřená celoročně od úterý do soboty, od listopadu do března od 9.00 do 16.00 hod., od dubna do října od 10.00 do 17.00 hod. Vstupné do Lorety Rumburk zůstává v roce 2014 stejné – padesát korun pro dospělé a snížené pětadvacet korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě a více dětí je 125 korun. Památkově chráněnou Loretu Rumburk spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Pro návštěvníky Lorety je připravena novinka, spuštěny byly oficiální webové stránky barokního skvostu severních Čech www.loretarumburk.cz. Obsahují aktuální informace o připravovaných akcích, historii loretánské kaple, ambitu, kaple Svatých schodů a kostela svatého Vavřince, zveřejněny jsou informace o stavebním a uměleckém významu Lorety a její postupné obnově. Textovou část doplňují fotografie Jiřího Stejskala. Dětem jsou určeny autorské omalovánky Ivany Frimlové, vytvořené speciálně pro rumburskou Loretu. Začátkem roku 2014 se spustí i německá verze webu pro návštěvníky ze Spolkové republiky Německo.

Areál Lorety stojí za návštěvu i v zimním období. V úterý 7. 1. a 21. 1. od 18.00 hod. pokračují v rumburské Loretě zimní podvečerní prohlídky při svíčkách a s vůní svařeného vína. Průvodce návštěvníkům za svitu svíček vypráví příběhy z historie Lorety, zazní mariánské duchovní písně a rozezní se varhany. Součástí prohlídky je i seznámení s historií klášterního betléma. V křížové chodbě do 2. 2. pokračuje výstava betlémů vyrobených dětmi ze zdejších školek a škol. K vidění je i jednadevadesát let starý klášterní betlém. „Díky darovaným, nově vyřezaným betlémovým figurkám od rumburského řezbáře Jaroslava Blažka se v klášterním kostele svatého Vavřince od ledna do února vracíme k tradici výměny jednotlivých výjevů betléma. Příběh Ježíšova narození znovu připomínáme v ucelené podobě, od narození Páně a klanění pastýřů, přes příchod Tří králů až po útěk Svaté rodiny do Egypta,“ řekl páter Jozef Kujan, který má na starost stavební obnovu a oživení Lorety Rumburk.

V Loretě Rumburk se v roce 2014 uskuteční pravidelné akce, mezi které patří oblíbené letní večerní prohlídky při svíčkách, krátkodobé výstavy v křížové chodbě i tradiční kulturní akce. V pátek 16. 5. v Loretě proběhne sedmá Loretánská muzejní noc a v sobotu 13. 9. osmnácté Loretánské hudební a divadelní slavnosti. Předškoláci a školáci mohou při prohlídkách využívat nové česko-německé materiály – omalovánky a průvodce. V červenci a srpnu budou pro děti připraveny speciální prohlídky s průvodcem.

Od 8. 2. do 27. 3. bude křížová chodba patřit fotografickému ohlédnutí za obnovou a restaurováním barokní rumburské Lorety v letech 1996 – 2013. V dubnu se zde vystaví krajinářské fotografie Josefa Zosera z Jiřetína pod Jedlovou. Na jaře a v létě čeká návštěvníky Lorety Rumburk velká putovní výstava „Via Sacra – Setkání, která dojímají“. Rozsáhlá vícejazyčná výstava představí velkoformátové fotografie sakrálních památek zapojených do projektu poutní stezky Via Sacra a dále kopii Malého postního plátna ze Žitavy. Výstava procestovala řadu zemí, představila se například v Bruselu, Berlíně, Praze a Jeruzalémě a od 6. 5. do 31. 7. bude k vidění v ambitu rumburské Lorety. Z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doputuje v srpnu výstava o Aloisi Klarovi, zakladateli péče o nevidomé, který měl vazby i na Rumburk.

Také v roce 2014 bude pokračovat obnova rozsáhlého barokního areálu Lorety. Přímo před zraky návštěvníků začne v červenci restaurování dekorativní výmalby ambitu Lorety, zahájené v roce 2012. Součástí památkově chráněného areálu Lorety je i klášterní kostel z let 1683 – 1690 postavený podle plánů Georgia Monacensia z bavorského Mnichova, zasvěcený svatému Vavřinci. Díky podpoře jednoho z projektů rumburského děkanství se v roce 2014 dokončí oprava části střechy klášterního kostela.

Klára Mágrová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail