Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní rádce

Právní rádce

Vážení čtenáři,

od příštího vydání Rumburských novin se budete setkávat více či méně pravidelně s rubrikou Právní rádce, v níž najdete příspěvky z oblasti práva a právní vědy.

Jak jistě víte, došlo s účinností od 1. 1. právě v této oblasti k výrazným změnám, které se dotknou každého z nás. Od uvedeného data jsou totiž účinné dva nové, zcela zásadní, soukromoprávní předpisy, a to zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění. Často se v kontextu s jejich přijetím hovoří o tzv. revoluci v oblasti soukromého práva, neboť dva zmíněné zákony a celá řada jejich prováděcích právních předpisů nahradí stovky těch doposud existujících.

Nový občanský zákoník reaguje na potřeby změn v soukromém právu. Dosavadní občanský zákoník byl přijat v roce 1964, vycházel z tehdejších poměrů a v názorech na soukromé právo tak byl poplatný době. To zapříčinilo i roztříštěnost úpravy soukromoprávních vztahů do několika různých právních předpisů. K řešení konkrétní záležitosti bylo nutno sledovat nejen tehdejší občanský zákoník, ale také např. zákon o rodině, obchodní zákoník či další předpisy.

Nový občanský zákoník má naproti tomu zajistit přehlednost a zjednodušení úpravy, aby veškeré soukromoprávní vztahy byly obsaženy v jednom kodexu. Proto byl zrušen např. zákon č. 94/1963 Sb., o rodině a od počátku letošního roku je úprava práva rodinného pohlcena do nového občanského zákoníku. Podobný osud potkal i tzv. zákon o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb.) nebo třeba dřívější obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.), který se stal částí obsahem nového občanského zákoníku, částí pak obsahem nového zákona o obchodních společnostech a družstvech.

V této rubrice bych vás ráda provedla základními změnami, ke kterým došlo v souvislosti s provedenou rekodifikací, a seznámila vás s novou úpravou, kterou přináší. Obsahem mých příspěvků by měly být zejména záležitosti týkající se vašeho běžného života. Půjde např. o novou úpravu vlastnictví bytů, o změny, k nimž došlo v rodinném právu, v oblasti dědictví či ve smluvním právu. Projdeme zcela určitě velké množství témat, proto by bylo dobré, abyste sami přicházeli se svými návrhy na obsah příspěvků nebo i s konkrétními dotazy.

Je jistě dobře, když všichni budeme znát, byť i jen v hrubých obrysech a třeba laicky, svá práva a povinnosti.

Mgr. Jana Slintáková

advokátka

Pozn. redakce: Autorka je absolventka Gymnázia Rumburk a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako advokátka, zejména v Praze. Se svými dotazy a připomínkami k článku i mimo něj se na ni můžete obracet prostřednictvím redakce novin, stejně jako se žádostí o kontakt na ni.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail