Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sportovec roku 2013 města Rumburk

Výzva k předkládání návrhů
sportovců a kolektivů do nominace
7. ročníku Sportovce roku 2013
města Rumburk

NOMINACE

Nejlepší sportovce a kolektivy navrhuje právnická či fyzická osoba, zejména sportovní organizace, TJ a SK se sídlem v Rumburku na předepsaném formuláři.

Formuláře budou pro veřejnost k dispozici od 2. do 31. ledna 2014 na internetových stránkách města a Správy rumburských areálů sportu, na podatelně Městského úřadu Rumburk a v Městském informačním centru na Lužickém náměstí, kde budou umístěny i sběrné schránky pro návrhy. Návrhy na zařazení do nominace mohou být zaslány také písemně na adresu Městský úřad Rumburk, úsek ŠKTV, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, nebo elektronickou poštou na adresu: fuksova.skol@rumburk.cz, nejpozději do 31. ledna 2013. Návrhy, které nebudou obsahovat všechny předepsané údaje, budou odevzdané v jiném termínu nebo na jiném než předepsaném formuláři, nebudou posuzovány.

 KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO NOMINACE

 Kategorie Mládež do 18 let a Dospělí

Navržení jednotlivci musí být v hodnoceném roce registrovanými členy sportovní organizace, která má sídlo na území města Rumburk a reprezentovat ji ve sportovních soutěžích. Nebo mohou být registrováni ve sportovní organizaci se sídlem v jiném městě a reprezentovat ji v hodnoceném roce ve sportovních soutěžích, ale trvalý pobyt musí mít v Rumburku.

Kategorie Nejlepší kolektiv

Navržený sportovní kolektiv musí mít sídlo na území města Rumburk a reprezentovat sportovní organizaci v hodnoceném roce ve sportovních soutěžích.

Hlavním kritériem pro nominaci sportovce a kolektivu budou konkrétní a doložitelné sportovní výsledky (umístění v soutěžích, účast v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích apod.) dosažené v roce 2013.

 Kategorie Nejlepší trenér

Navržení jednotlivci musí být v hodnoceném roce registrovanými členy – trenéry sportovní organizace, která má sídlo na území města Rumburk. Kritériem pro nominaci jsou sportovní výsledky svěřenců dosažené v soutěžích v roce 2013.

 Kategorie Jednotlivec oceněný za zásluhy
o rozvoj rumburského sportu

Toto ocenění je určeno vynikajícím současným a dřívějším sportovcům, trenérům a funkcionářům, kteří se svou dlouholetou prací výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Rumburku. Ocenění může být uděleno jednotlivci pouze jednou. Z nominace budou vyřazeny návrhy na jednotlivce, kteří již v minulých ročnících toto ocenění obdrželi.

Veřejnost v anketě bude vybírat jednoho sportovce nebo kolektiv v kategorii Mládež do 18 let, Dospělí, Nejlepší kolektiv a Nejlepší trenér. Seznam nominovaných sportovců bude součástí anketního lístku. Sběr anketních lístků bude probíhat v březnu 2014, vyhlášení výsledků se uskuteční dne 12. května 2014 v Domě kultury Střelnice Rumburk.

Ostatní informace o akci, včetně kritérií, odměn a termínů najdete na internetových stránkách města www.rumburk.cz – Odbor školství, kultury a tělovýchovy.

 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
a Komise pro sport RM Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail