Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 31. 1. 2014 | Nezařazené

Stezky kostelů nejen v Českém Švýcarsku

kostel

V jedenácti evropských regionech vzniklo prostřednictvím mezinárodního projektu THETRIS jedenáct nadnárodních tras kostelů a České Švýcarsko je zástupcem za českou oblast. Nadnárodní projekt THETRIS vznikl v Maďarsku a my jsme jedni z jedenácti zapojených partnerů z osmi zemí střední Evropy. Kromě nás se účastní ještě Německo, Polsko, Slovenská republika, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko a Itálie.

Cílem projektu je podpořit rozvoj venkovských oblastí s využitím potenciálu středověkých kostelů a církevních památek místního významu. Současně je cílem poskytnout místním obyvatelům a návštěvníkům více informací o církevních objektech a probudit a podpořit tak komunitní život a skutečný zájem o využívání těchto sakrálních památek v běžném občanském životě.

Důležitou realizací tohoto projektu je vznik a rozvoj Nadnárodní tematické stezky kostelů THETRIS, která je tvořena z nově vzniklých partnerských regionálních tras.

My jsme do této stezky zapojili celkem šest kostelů z regionu Českého Švýcarska a Šluknovska, a to kostel svatého Šimona a Judy v Lipové u Šluknova, kostel svatého Václava ve Šluknově, kostel svatého Bartoloměje v Rumburku, kostel Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou, kostel svatého Jiří v Chřibské a kostel svaté Anny v Malé Veleni – místní části Jedlka.

Kritériem ve výběru těchto kostelů měla být jejich středověká minulost, jak znělo zadání projektu, což nebylo snadné naplnit v naší oblasti hojně zastoupené především barokními a mladšími církevními stavbami. Důležité pro nás bylo prezentovat takové kostely s vazbou na nejstarší farnosti, zmiňované od třináctého století, které nejsou tolik známé a není na ně zaměřena pozornost v propagačních turistických materiálech, ale přesto mohou být vzhledem ke své historii atraktivní pro návštěvníky. Dalším spojujícím prvkem pro výběr byla tradice vystavování historických vánočních betlémů od místních řezbářů a také hudební tradice. Jedná se tedy také o kostely, v nichž působila barokní hudební bratrstva nebo kde se dodnes konají koncerty původních německých skladatelů a dosud se hrají skladby pro kostely původně určené. Částečně jsme také chtěli zachovat vazbu na v regionu unikátní křížové cesty včetně poutních kaplí, například křížovou cestu a kostel Povýšení svatého Kříže v Jiřetíně pod Jedlovou nebo Loretu v Rumburku, které jsou však součástí dalšího připravovaného projektu rumburské Římskokatolické farnosti „Poutní stezky Šluknovska“.

Všechny stezky jsou pro veřejnost vyznačeny ve vydaných brožurách a mapkách. U šedesáti regionálních kostelů v celé střední Evropě se postupně osazují informačními tabulemi s QR kódy pro návštěvníky.

Jako osvědčení partneři v regionálním marketingu jsme vytvořili logo a jednotnou image projektu THETRIS, jehož prvky skládající se z jedenácti barevných kostek tvořících tvar kříže asociují známou elektronickou hru a vybízejí k hravé a tvořivé spolupráci jedenácti partnerů za pomoci nových a inovativních metod oživení zájmu o regionální sakrální dědictví.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail