Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rychlejší rozhodování a méně zneužívání, tak by mohly vypadat sociální dávky. A to díky spolupráci Úřadu práce ČR a obcí

O sociálních dávkách by v budoucnosti mohly rozhodovat obce a vyplácet by je mohla příslušná pracoviště Úřadu práce ČR. Myslí si to předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, který tuto myšlenku nedávno diskutoval s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Marií Bílkovou. Shodli se, že takový systém by mohl zabránit zneužívání dávek, protože obce lépe než státní úřady znají sociální situaci svých obyvatel a mohou tak vhodně navrhnout i formu výplaty.

Nový systém by se mohl teoreticky týkat všech nepojistných sociálních dávek, tedy pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory či dávek souvisejících se zdravotním postižením, nejnaléhavější je ale změna u dávek pomoci v hmotné nouzi. V praxi by to znamenalo, že by o nároku na dávku rozhodovala obec, která by také prováděla potřebné sociální šetření a navrhovala i vhodnou formu výplaty. Samotnou dávku by vyplácel Úřad práce ČR tak jako dosud. Ten by rovněž řešil případná odvolání či přezkumná řízení.

„Jsem přesvědčený, že by taková úprava sociálního systému mohla snížit zneužívání dávek a zrychlit celý proces výplaty. Dnes je zřejmé, že úřady práce nemají dostatek kapacity například na sociální práci, protože se musí věnovat řadě jiných činností, které souvisejí zejména s podporou zaměstnanosti. Spoluprací s obcemi by se úřadům práce ulevilo a lidé by mohli dávky dostávat dříve,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

„Vítám snahu Svazu měst a obcí pomoci vyřešit nelehkou situaci se sociálními dávkami. Už dnes naše pracoviště s řadou obcí nadstandardně spolupracují. Úřad práce ČR samozřejmě respektuje platnou právní úpravu. V současné době ale panuje obrovský nepoměr mezi personální kapacitou, kterou úřad pro oblast nepojistných sociálních dávek disponuje, a množstvím klientů, kterým je třeba se věnovat. Uvědomujeme si, že tuto situaci je nutné řešit. Vítáme proto každý návrh ve prospěch těch, o které jde především, našich klientů,“ zdůrazňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Návrh na změnu způsobu rozhodování a výplaty dávek chce Svaz měst a obcí ČR detailněji projednat na nejbližším jednání své Sociální komise. Jde o první konkrétnější podnět, jak stávající problematický systém sociálních dávek efektivně nastavit s větší adresností, menší mírou zneužívání a rychlejším řešením často složitých životních situací, v níž lidé o dávky žádají. Úřad práce ČR průměrně měsíčně vyplácí cca 1,9 milionu sociálních dávek za cca 6,3 mld. Kč.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail