Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Služební zákon by mohl ohrozit samosprávu, neuvolnění zastupitelé by nemohli pracovat pro stát

Novela služebního zákona, kterou v prvním čtení schválila Poslanecká sněmovna, může mít negativní dopad na veřejnou správu. Neumožňuje totiž, aby neuvolnění členové zastupitelstva současně vykonávali státní službu. Mohli by tak činit pouze v případě, že se mandátu, který dostali ve volbách, vzdají či jsou uvolněni, a tedy obcí plně placeni, pouze pro práci v zastupitelstvu. Stát nebo naopak samospráva by tak mohly přijít o řadu kvalitních lidí.

„Už teď se často kritizuje, že ve státní i veřejné správě pracuje málo kvalitních lidí. Pokud by si – kvůli služebnímu zákonu – měli vybrat pouze jednu z forem služby pro veřejnost, dá se oprávněně čekat, že jich ještě ubude,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Svaz bohužel v roce 2002, kdy byl služební zákon poprvé schválen a od té doby se pouze posouvala jeho účinnost, neměl možnost se k právnímu předpisu vyjádřit, nebyl totiž připomínkovým místem. Je zřejmé, že to byla chyba. Dnes se snažíme upozornit na nedostatky této legislativy a prosadit její změnu.“

Služební zákon zákonodárci tedy projednávají po dvanácti letech, co vznikl. Pokud novela projde legislativním procesem v aktuálním znění, mohlo by to ještě snížit zájem o komunální politiku a odradit aktivní lidí od snahy převzít odpovědnost za chod obce. Roli samozřejmě hrají i peníze, malé obce si často kvůli omezenému rozpočtu nemohou dovolit uvolnit své zastupitele. „Zastupitelé často pracují například na úřadech práce, katastrálních úřadech, ministerstvech a tak podobně a další práci pro obec na základě mandátu z voleb považují za občanskou povinnost. Mohou ji dělat o to lépe, o co jsou většími odborníky na určitou oblast, například s veřejně prospěšnými pracemi může víc pomoci ten, kdo pracuje ještě na úřadu práce. Zákon však chce státní specialisty z činnosti pro samosprávu vyloučit,“ upozorňuje Josef Bezdíček, místopředseda Svazu měst a obcí ČR. Pro úplnost, například na Slovensku služební zákon pro neuvolněné členy zastupitelstev územních samosprávných celků stanovuje výjimku. Ani jiné evropské úpravy, třeba Hessenský služební zákon, nezavádí žádná omezení pro členy volených orgánů územních samospráv.

vodové zprávy k zákonu z roku 2002 se právní úprava připravila proto, aby zabránila střetu zájmů. Dnes však existuje speciální zákon o střetu zájmů, správní řád a neslučitelnost mandátu s výkonem některých funkcí stanovuje i zákon o volbách do zastupitelstev obcí.

Štěpánka Filipová, smocr

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail