Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vyjádření MO ODS Rumburk k návrhu odvolání starosty a místostarosty města Rumburku

Vážení rumburští občané,

dovolte nám vyjádřit se k situaci, která v současnosti silně zasahuje do veškerého dění nejen na rumburské radnici, ale i do celé rumburské společnosti, do rodin i do osudů jednotlivých občanů, a vysvětlit vám náš postoj k této závažné problematice.

Před několika měsíci bylo na starostu Rumburku Jaroslava Trégra podáno trestní oznámení pro podvodné nakládání s dotacemi a nyní je v této souvislosti vyšetřován Policií České republiky.

Již samotný tento fakt by měl čestného muže a uvědomělého politika vést k tomu, aby rezignoval na svou funkci starosty města a do doby, než bude jeho jméno očištěno, nevystavoval město Rumburk a jeho vedení podezření z nekalých a nezákonných praktik.

Bohužel Jaroslav Trégr nebyl schopen sebereflexe a nebyl schopen zaujmout čestný a gentlemanský postoj k celému problému a dál se zarytě drží své židle, ačkoliv tak vystavil sebe, vedení města a nakonec i celé město výsměchu a nedůvěře lidí, investorů a organizací.

Před několika týdny situace vyvrcholila poté, co byl vzat do vazby i místostarosta města Rumburku Darek Šváb a kdy byl obviněn z trestného činu útisku a vyhrožování, tedy z chování, které je v normální slušné lidské společnosti neodpustitelné, zvláště pak je nemyslitelné u politika a vrcholného představitele města.

Jeho zatčením se město Rumburk dostalo do velmi nezáviděníhodné a obtížné situace, jelikož nyní v jeho vedení sedí dva lidé, kteří jsou spojováni s kriminální činností, dva muži, kteří již tímto samotným faktem ztratili morální kredit slušných lidí a seriózních politiků a tím i důvěru většiny obyvatel města.

Bohužel ani tentokrát se k celé problematice nedokázali postavit čelem jako muži féroví a čestní a nadále setrvávají ve svých funkcích. Proto jsme byli nuceni zaujmout k této vzniklé situaci stanovisko a řešit ji a spolu s ostatními kolegy zastupiteli jsme požádali starostu města o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva s cílem odvolat oba tyto politiky z vedení města. Předložili jsme občanům města i ostatním kolegům zastupitelům celou řadu argumentů, z nichž každý sám za sebe je natolik pádný, aby pro něj zvedl ruku každý rozumný zastupitel, který hájí zájmy města jako celku.

Za prvé jsme chtěli, aby ve vedení města zasedli lidé, kteří se nedostali do rozporu se zákonem, lidé, jejichž morální i profesní kredit je na vysoké úrovni a kteří mají zastání a podporu většiny rumburských občanů. Za druhé jsme chtěli, aby vedení města, paralyzované zatčením Darka Švába a nezkušeností Jaroslava Trégra, který se ve vrcholné politice města pohybuje pouze několik měsíců, bylo opět akceschopné a aby dovedlo Rumburk do řádných voleb.

Za třetí jsme chtěli, aby se rumburská veřejnost, která je nyní rozdělena na dva tábory, měla možnost uklidnit a začala zase vést normální, slušný, harmonický a rumburskou politikou nezdevastovaný a nepokřivený život.

Bohužel, nepovedlo se. Ani jeden z našich argumentů nepadl na úrodnou půdu u té části zastupitelů, kteří se buď krčí ve stínu Darka Švába nebo se vyhřívají na výsluní jeho pozornosti. Nezvedli ruku ani pro odvolání obviněného Jaroslava Trégra ani pro odvolání vazebně stíhaného Darka Švába.

Otázkou tedy je, čí zájmy hájili a hájí. Zda zájmy svých voličů, občanů města, či zájmy svých kolegů Darka Švába a Jaroslava Trégra. Jejich snaha obvinit nás, kteří jsme vyvolali toto jednání, že jsme využili vazby místostarosty k zahájení předvolebního boje, je směšná a nelogická. Jejich argumenty, že je nutné ctít presumpci neviny, je možné a nutné akceptovat jen v případě lidí, kteří nezastávají veřejné funkce, u lidí, kteří nejsou spojováni s politikou. Na politiky a jejich morální a etické kvality by měl být naopak kladen daleko větší důraz, než na ostatní občany. Oni mají být příkladem ostatním lidem, jak se chovat, jak jednat, jak ctít a respektovat zákony, oni mají být příkladem morálky a ctnosti. V Rumburku to bohužel neplatí. Ani Darek Šváb ani Jaroslav Trégr nemohou být vzorem slušného člověka pro druhé. A bohužel jejich nemorální chování je posvěceno jedenácti zastupiteli, kteří toto jednání schvalují, tolerují a omlouvají. Město Rumburk tak nyní stojí na rozcestí. Na jedné straně je slušnost, čest a morálka, a především úcta k voličům a s tím související politická etika.

Na straně druhé je zločinnost, arogance, přehlížení zájmů města a jeho obyvatel a politická nekorektnost.

Příští týdny a měsíce ukáží, kterým směrem se město Rumburk vydá. My preferujeme cestu první, cestu, která vede k prosperitě města, ke slušné a spokojené rumburské společnosti, a ne tu, která končí za mřížemi vězení.

Za MO ODS Rumburk

předseda Jan Železný

místopředseda Miroslav Jeništa

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail