Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hlasování o odvolání ustál starosta Jaroslav Trégr i místostarosta Darek Šváb

Lednové zasedání zastupitelstva města bylo svoláno po tom, co o něj požádalo dvanáct zastupitelů den před Vánocemi. Jednání se nakonec konalo 13. 1. ve velkém sále Domu kultury Střelnice Rumburk, protože vzhledem k navrhovanému programu bylo možno očekávat velký zájem rumburských občanů. A taky tomu tak bylo. Na Střelnici přišly necelé čtyři stovky lidí.

Televizní štáby měly žně, štáb České televize se už několik hodin před zasedáním zastupitelstva pohyboval po Rumburku a natáčel si třeba nemocnici. Zvenčí. Na samotném zasedání natáčela i televize Nova, přítomni byli reportéři z tisku i rozhlasu. Fotoaparáty cvakaly, atmosféra nebyla příjemná.

Povinných šest bodů

Prvních šest bodů, které je ze zákona nutné na každém zasedání zastupitelstva projednat, započal starosta Rumburku Jaroslav Trégr oficiálním zahájením. Konstatoval, že přítomno je dvacet zastupitelů. Následně byl schválen program a místostarostka Alena Winterová přednesla zprávu o činnosti rady města od 143. schůze. U tohoto bodu se zeptala Bronislava Nedvědová, proč je zpět ve službě ředitel městské policie Václav Němeček, který měl ke konci loňského roku skončit. Trégr jí vysvětlil, že Němeček stáhl před Vánocemi svou výpověď s tím, že by v Rumburku dál rád pracoval. (Rumburské noviny o tomto informovaly v č. 1/2014 – pozn. red.)

Starostův odchod chtělo devět zastupitelů

Od sedmého bodu vedla zasedání místostarostka Winterová. Právě v tomto bodě se jednalo o odvolání starosty Trégra z funkce kvůli obvinění z dotačního podvodu, kterého se měl dopustit v době, kdy pracoval jako funkcionář místního fotbalového klubu. Sám ale vinu popírá a tvrdí, že nemá důvod k rezignaci.

Návrh na odvolání starosty předložili zastupitelé Pokorný a Pimpara. Pimpara argumentoval neudržitelností situace, kdy je starosta obviněn z přečinu a místostarosta Šváb dokonce ze zločinu. V tomto případě, kdy se jedná o setrvání v politické funkci, se prý nelze odvolávat na presumpci neviny. Do promluvy místostarostky se ozvalo několik výkřiků. Lidé se poněkud nepříjemným tónem dožadovali jejího hlasitějšího projevu.

Slovo si později vzal rozčílený občan a přednesl několik vět o obecní demokracii a následně seznámil občany se zněním petice za odvolání vedení města Rumburku a s tím, že petice je k podepsání na pěší zóně v cestovní kanceláři Best Burk. Další názor z publika byl od muže, který prý není zastáncem Darka Švába, ale jistého principu. Není podle něj dobré jednat o někom, kdo není přítomen, nebo ještě jinak – kopat do někoho, kdo leží nebo klečí. Jiný občan zase žádal řešení místo diskuze na konfrontační rovině. Členka výboru MO ČSSD Rumburk upozornila přítomné na to, že ČSSD lituje, že k sobě vzala zastupitele Glogera, Dopitu, Seidla a další, na které ČSSD nemá vliv, protože podléhají Švábovi. Jeden z občanů prohlásil, že Rumburk obchází strach víc než za minulého režimu.

Krátce vystoupila i Dagmar Fohlová, aby promluvila i o své nepřítomnosti na minulém zastupitelstvu, kterého se účastnila, ale odešla po pěti hodinách jednání, takže na její vystoupení ohledně revitalizace ploch městské zeleně nedošlo. Sdělila také, že petice proti kácení stromů ve městě, jejíž je spoluautorkou, má momentálně dvě stě podpisů. Vyjádřila se i k situaci starosty a místostarosty, a to tak, že presumpci neviny je nutné ctít, ale ne tehdy, pokud jde o politickou funkci.

Po Fohlové vystoupil potřetí jeden z občanů a zvýšeným hlasem prohlásil, že si lidé mají říct svoje ke všemu, co se děje ve městě. Byl napomenut, že vystoupit smí v prostoru stanovisek občanů pouze dvakrát po dobu tří minut.

Následovala výzva občana, aby se veřejně vyjádřili ti, kteří se zastanou starosty a místostarosty, aby se lidé u voleb mohli rozhodnout, třeba na základě jejich hlasování a vyjádření.

Na přetřes se dostala i nemocnice, která je podle jednoho z občanů dotovaná na úkor jiných potřeb města. Nikdo z okolních obcí na nemocnici totiž nepřispívá. Také dodal, že odvolání by chtělo důkladnou analýzu a že si těžko starosta a místostarosta zajistí důvěru, když jsou stíhaní.

Další přítomný se vyjádřil tak, že měl starosta všem ušetřit čas a odejít sám a že Švába do vazby dostali ti zastupitelé, kteří vždy ihned odhlasovali to, co Šváb navrhoval. Poté kdosi vznesl dotaz, zda Darek Šváb městu nějak ublížil. Někdo další prohlásil, že město za vlády stávající koalice upadá.

Po otevření diskuze zastupitelů k tomuto bodu vystoupil například Karel Strachoň s tím, že doufá, že starosta odstoupí z funkce sám. Sdělil taky přítomným, že on by v takové situaci odstoupil. Navrhl, aby se k bodu o odvolání starosty vyjádřil každý ze zastupitelů. Řekl, že je pro Trégrovo odvolání.

Dalším, kdo jasně prohlásil, že bude hlasovat pro odvolání starosty, byl Vladimír Kolařík. Dodal, že mu nepřísluší někoho soudit. Situace je podle něj ale hodně vyhrocená.

Slova se poté ujal starosta Trégr a osvětlil znovu své obvinění ze zneužívání dotací. S tím, že je obviněn, prý seznámil zastupitele v červnu loňského roku. Ptal se tedy, proč ho chtějí zastupitelé odvolat až teď, když většina zastupitelů nebyla proti tomu, aby po červnu dál pokračoval ve své funkci. Vysvětlil, že za rok a půl vyšetřila policie dotace z roku 2009, zbývá jim tedy ještě vyřešit roky 2010 a 2011. Trégr také promluvil o stanovisku státního zástupce a o tom, že nikdo netvrdí, že Trégr peníze odcizil. Také mu vadilo, že lidé slučují jeho osobu s problémy místostarosty Darka Švába.

O prostor dále požádal Ladislav Pokorný, který vyjádřil jednotu ČSSD vzhledem k osobě Darka Švába a Jaroslava Trégra. Řekl také, že vnímá jako ostudu pro město stav, kdy je v jeho vedení obviněný starosta a vazebně stíhaný místostarosta. „Jak nás chcete reprezentovat a být důvěryhodný?“ tázal se. V tomto duchu se linula i promluva Bronislavy Nedvědové, která také řekla, že obvinění našemu městu škodí. Navíc prý starosta mlží, protože ho v květnu žádala o jeho odstoupení.

Vystoupil i Karel Schäfer, aby prohlásil, že je mu z tohoto bodu smutno. Presumpce neviny ano, ale podle něj by se neměla stoprocentně ctít v politice. Také řekl, že má málo informací o obvinění, ale víc jich ani není možné mít, když jde o neveřejný proces. Dodal, že dle jeho názoru je nemožné, aby byl celý proces vykonstruovaný, ale také řekl, že dnes může podat trestní oznámení každý na každého. Podle něj nemá ani starosta ani místostarosta morální předpoklady k výkonu svých funkcí.

Slova se chopil i Jaroslav Sykáček a navrhl veřejné hlasování po jménech, protože na to prý občané čekají. Po Sykáčkovi promluvil i Jiří Pimpara, a to v tom smyslu, že je dnes jednoduché mít problémy s dotacemi, ale u Trégra vše zašlo příliš daleko a měla by následovat jeho rezignace.

Petr Dopita reagoval na připomínku Karla Strachoně, který prý Dopitu snad na zasedání ještě nikdy neslyšel mluvit, takže neví, jestli třeba neráčkuje. Dopita řekl, že na rozdíl od spousty zastupitelů není zvyklý slovně exhibovat, ale konat. Také řekl, že ho ČSSD přemlouvala ještě týden před volbami, aby za ni kandidoval. Dodal, že není ničím ohrožován, není pod tlakem, nemá vazby na Švába a Trégra. Podle něj jde momentálně v Rumburku o vyřizování osobních účtů, a proto se on sám zdrží hlasování.

Václav Staněk zase za původce rozvratu v Rumburku označil Sykáčka a Pokorného, řekl také, že od Sykáčka jsou slyšet jen líbivé řeči. „Snažíme se město posunout dál a neprodukujeme lži,“ řekl. Podle něj Sykáček také blokoval investiční akce devíti rumburských mostů.

Jaroslav Sykáček se ohradil proti tomu, že by společně s Pokorným a Dagmar Žákovou způsobili rozvrat ČSSD. Může za to prý materiál o devíti mostech, který oni odmítli, následně byl odvolán Pokorný z funkce místostarosty a později odešel i Sykáček z funkce starosty. Podle něj nejde o žádný politický komplot, o kterém se neustále mluví.

Ke Staňkovi se obrátila Nedvědová s dotazem, zda mu stávající situace nevadí. Ten prohlásil, že ho vzniklá situace mrzí, ale neví, co všechno se stalo, proto nebude hlasovat pro odvolání starosty.

Poté prohlásil Kolařík, že takto se v zastupitelstvu pracovat nedá, že se zastupitelstvo jen handrkuje o to, co kdo provedl, nebo neprovedl. Trégr upozornil, že za několik měsíců jsou volby, takže může být všechno jinak.

Do debaty se přihlásil i Zdeněk Gloger, který prý nemá důvod, aby si přestal někoho vážit. Nezná prý člověka, který by se víc staral o rumburskou nemocnici, než je Darek Šváb, jenž chce, aby byla zdejší zdravotnická péče co nejlepší. Přidal k tomu svůj názor, že mezi lidmi panuje hysterie a davová psychóza a cokoli se řekne na Švábovu obranu, je ihned zesměšněno.

O Trégrově setrvání ve funkci se hlasovalo veřejně. Devět zastupitelů bylo pro odvolání, osm proti, tři se zdrželi. Zastupitelé, kteří chtěli Trégra odvolat, neměli potřebnou většinu hlasů a Trégr je i nadále starostou Rumburku.

O Švábovi se rozhodlo hned poté

Osmý bod jednání se týkal odvolání místostarosty Darka Švába z funkce. Zajímavým momentem bylo vystoupení občanky, která ve městě odposlechla zaručené informace o tom, že padl slib, že odvolán bude na zasedání zastupitelstva jen Šváb a místo něj bude funkci místostarosty vykonávat Jan Sembdner. Potřebný hlas ke svržení prý zajistí Kolařík. Ten popřel, že by takové vyjednávání proběhlo.

Od jednoho občana si zastupitelé vyslechli to, že jsou bezpáteřní a nemají svůj názor. Rozpravu zastupitelů podpořil například Pimpara, který Švába označil za schopného a pracovitého člověka, ale řekl také to, že udržet ho ve funkci by byla ostuda, když je obviněn ze zločinu. „Starosta hlasování ustál, ale ten je aspoň tady a může svou funkci vykonávat,“ pronesl Pokorný.

Strachoň upozornil na to, že Šváb na sebe nakumuloval víc funkcí a lidi si myslí, že když nebude místostarostou, nebude ani ředitelem nemocnice. „Nemáte pocit, že kolem našeho města

obchází strach?“ zeptal se. Tuto otázku prý položil i lidem ve svém okolí před zastupitelstvem. Podle občanů je v Rumburku rozdělena společnost na dva tábory – příznivce a odpůrce Darka Švába. „Obávám se, že v Rumburku doutná občanská válka,“ dodal.

Nedvědová později vyzvala přítomného právníka, aby vysvětlil občanům, že se nemůže stát, že by každý mohl podat trestní oznámení na kohokoli. Přizvaný však vysvětlil, že se to stát může.

Před hlasováním navrhl Sykáček způsob hlasování veřejně po jménech, Winterová nabídla tajné hlasování, nakonec se však, stejně jako v případě starosty, hlasovalo aklamací, tedy zdvižením ruky. Pro odvolání Darka Švába hlasovalo devět zastupitelů, tři hlasovali proti, osm se jich zdrželo hlasování. Ani zde neměli zastupitelé potřebnou většinu hlasů, Šváb tedy ve funkci místostarosty zůstává.

Po tomto hlasování sál opustila zhruba třetina lidí, ale zůstali i tací, kteří zastupitelům vyčinili. Jeden z občanů pronesl, že město upadlo a toto vedení města není jeho vedení. „Kdyby to šlo, přestěhoval bych si barák do jiné obce,“ vyjádřil se na úplný konec zasedání.

Trégr upozornil, že body devět až dvanáct se projednávat nebudou, není totiž důvod. Měla se v nich uskutečnit volba starosty a místostarosty, měly být určeny funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, a proběhnout mělo i určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti. Trégr tedy zasedání ukončil.

Petra Malá

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail