Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Interní oddělení Lužické nemocnice a polikliniky získalo akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru vnitřního lékařství

lužická nemocnice

Lužická nemocnice a poliklinika se může od roku 2014 chlubit tím, že jí Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo 15. 1. akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru vnitřního lékařství, čímž společnost získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu lékařů, k doplňující odborné praxi a k certifikovanému kurzu na svém interním oddělení. Jde o velké ocenění kvality interního oddělení rumburské nemocnice, které je výsledkem práce nejen lékařů, ale celého týmu. Akreditace se týká lékařské činnosti, je však samozřejmé, že bez kvalitního zdravotního personálu s profesionálním a lidským přístupem k pacientovi to jednoduše nejde.

Cílem akreditace je zajistit kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče, a to formou externího hodnocení kvality ve zdravotnictví. Jejím principem je posuzování shody procesů probíhajících ve zdravotnickém zařízení s akreditačními standardy, které popisují oblasti a činnosti (klinické i neklinické), které musí zdravotnické zařízení upravit (obvykle vnitřním předpisem) a zajistit tak jejich standardizaci. Standardy jsou vypracovány tak, aby pokrývaly veškeré oblasti činnosti zdravotnického zařízení související přímo či nepřímo s péčí o pacienty.

Kvalita poskytovaných zdravotních služeb musí s přihlédnutím k možnostem společnosti vyhovovat především klientům, nikoli tomu, kdo je poskytuje.

K získání tohoto oprávnění proto musela Lužická nemocnice a poliklinika projít složitým procesem příprav, splnit řadu náročných podmínek a současně se zavázat k dodržování konkrétních požadavků. Jedná se například o odpovědnost poskytovatele za kvalitu péče, monitorování a kontinuální zlepšování, zaměření na klienta, respektování jeho práv, optimální využívání zdrojů, proces jasného řízení v organizaci a zahrnutí všech činností do strategického plánování. Lužická nemocnice a poliklinika je prostřednictvím akreditace oficiálně uznána způsobilou vykonávat činnost na zaručené úrovni. Znamená pro ni současně povinnost tuto kvalitu nejen udržet, ale snažit se ji do budoucna neustále zvyšovat. Akreditace se totiž uděluje nebo prodlužuje na dobu určitou. V případě Lužické nemocnice a polikliniky je to na dobu osmi let.

To, že Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo internímu oddělení Lužické nemocnice a polikliniky akreditaci pro specializační vzdělávání, by se dalo vyjádřit velice prostě – dělá správné věci, na správném místě a se správnými lidmi. A navíc to může učit i ostatní. Na konci však vždy bude ten, kterého se to celé vlastně týká nejvíce – spokojený pacient.

 r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail