Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jiříkov oslavil sto let od povýšení na město

Severní soused města Rumburk byl před sto lety povýšen z městyse na město. V sobotu 1. 2. se při této příležitosti konal koncert v jiříkovském kostele svatého Jiří. Lidí, kteří se chtěli zúčastnit této výjimečné akce, přišlo tolik, že zaplnili celý kostel.

V kostele se sešli také zástupci města, politického a duchovního života. Na programu bylo vystoupení sboru Základní školy Jiříkov, s nímž vystoupili i učitelé, zapěla pěvkyně Dagmar Čemusové, zdejší varhany rozezvučela varhanice Marie Červová. Úvodní slovo nepronesl nikdo jiný než sám starosta Jiříkova Michal Maják. Mezi dalšími hudebními výstupy vystoupil se svou řečí páter Jozef Kujan, senátor Jaroslav Sykáček a Martin Davídek, zástupce litoměřického biskupství. Po tom, co k přítomným promluvil poslanec Jaroslav Foldyna, se mohli všichni zaposlouchat do sóla pěvkyně Dagmar Čemusové, kterou doprovodila na varhany Marie Červová. Na závěr zazpívala pěvkyně ještě jednou se školním sborem.

Farní vesnice s kaplí a poustevnou, kterou obýval mnich Iorg, se postupem času proměnila na osadu podél místní říčky a dostala název Georgswalde, až od roku 1946 ji známe jako Jiříkov. V roce 1753 povýšila Marie Terezie obec na městys a 1. 2. 1914 ho dále František Josef I. povýšil na město. Město mělo v té době přes deset tisíc obyvatel.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail