Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na podporu zaměstnávání osob zdravotně postižených poskytl Úřad práce ČR loni více než 3 miliardy Kč

V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením (OZP). Na konci prosince loňského roku jich hledalo práci 62789, tedy 10,5 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.

V podpoře zaměstnávání lidí se zdravotním postižením hraje důležitou roli stát. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR (ÚP ČR), a to na vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem.

„I když už naše společnost udělala ve srovnání s dobou minulou jisté pokroky, někteří zaměstnavatelé si bohužel stále myslí, že lidé se zdravotním postižením nepotřebují a nedokážou pracovat. Že by byli pro firmu přítěží. Přitom často stačí jen vhodně upravit pracovní prostředí, zařazení nebo pracovní dobu a mohou tak získat spolehlivého zaměstnance, jehož pracovní výkon bude srovnatelný s tím, jaký odvádí jeho »zdravý« kolega,“ říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Při rozhodování o přiznání příspěvků na vytvoření CHPM bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. K 31. 12. 2013 podpořil touto cestou celkem 1140 CHPM pro OZP (z toho 46 jich vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost). Na dalších 119 chráněných pracovních míst poskytl příspěvek na provoz. Celková částka, kterou ÚP ČR vyplatil od ledna do prosince loňského roku v rámci této agendy, dosáhla 52 854 000 Kč.

Příspěvek na zřízení CHPM

Je určen na pořízení potřebného vybavení. Podmínkou je, že takto vytvořené místo musí firma obsadit minimálně na tři roky. Pokud přijme člověka se zdravotním postižením, může dostat částku odpovídající maximálně osminásobku (196976 Kč), a v případě osoby s těžším zdravotním postižením pak dvanáctinásobku (295464 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku (24 622 Kč).

Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak činí maximální výše poskytnutého příspěvku desetinásobek uvedené průměrné mzdy (246220 Kč) a čtrnáctinásobek pro osoby s těžším zdravotním postižením (344708 Kč).

Příspěvek na částečnou úhradu

provozních nákladů CHPM

ÚP ČR může na chráněné pracovní místo poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Žádost mohou firma nebo OSVČ podat nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy takové místo zřídili a obsadili. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tisíc korun.

Refundace mzdy

Jestliže ve firmě pracuje na chráněných pracovních místech více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců, může si zaměstnavatel zažádat i o příspěvek na refundaci 75 % skutečně vynaložených nákladů na mzdy pracovníků se zdravotním postižením. Maximálně může na každého takového zaměstnance dostat 8 tisíc Kč měsíčně. Pokud bude CHPM obsazeno nejméně po dobu 12 měsíců, může si požádat o další dva tisíce na částečné krytí provozních nákladů. Celkem tak může získat na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením až 10 tisíc Kč měsíčně. Když zaměstnavatel splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový. Během ledna až listopadu 2013 takto stát vyplatil zaměstnavatelům 3,022 mld. Kč.

Sleva na dani

Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s 1. nebo 2. stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tisíc Kč, v případě zaměstnance ve 3. stupni invalidity pak 60 tisíc Kč ročně.

Kateřina Beránková

tisková mluvčí ÚP ČR

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail