Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Svaz měst a obcí České republiky a partneři: „Chceme zamezit krádežím a nelegálnímu výkupu kovů.“

výkup  

Omezit krádeže kovů a snížit množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách. To je důvod, proč vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který kromě toho, co se krade na železnicích, obsahuje také fotografie a popis kovových materiálů souvisejících s dopravou, obecním majetkem či odpady shromažďovanými obcí obsahující kovové komponenty. Unikátní publikaci připravily Svaz měst a obcí ČR a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí společně se Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí.

Jak ukazuje i počet zpracovatelů katalogu, oblast výkupu kovů je složitá. Jde napříč resorty a dotýká se celé řady subjektů. I když z mnoha stran zaznívá, že nejoptimálnější by bylo výkup kovů, a to minimálně od fyzických osob, zakázat, není změna zákona o odpadech tak jednoduchá. Primárně se tento právní předpis týká Ministerstva životního prostředí a resortu průmyslu a obchodu. Každý z nich však – jak už z logiky názvu vyplývá – hájí jiné zájmy.

„Odpadové hospodářství bývá často o kompromisu, o nalezení akceptovatelné míry regulace a jasného gestora, který bude mít hlavní slovo,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Ve Svazu jsme se už před časem shodli, že jako jednu z priorit budeme prosazovat zákaz výkupu kovů od fyzických osob. Z praxe totiž vyplývá, že právě ty často nerespektují zákony a snahou získat peníze prodejem třeba zabezpečovacího zařízení od železnice ohrožují bezpečnost, demontáží a následným zpeněžením vnitřku staré ledničky poškozují životní prostředí, krádež a výkup veřejného osvětlení nebo kanalizačního poklopu zase zvyšuje riziko úrazu.“

Za ukradenou část železniční, silniční nebo dálniční infrastruktury či obecního majetku dostane zloděj ve výkupně zpravidla pár stovek. Škoda, kterou způsobil, je však několikanásobně vyšší. Podle policie znamenalo 11080 krádeží kovových materiálů v roce 2012 celkovou škodu za bezmála 445 milionů korun. Loni se jednalo už o 11786 krádeží, vyčíslená škoda byla více než 509 milionů korun. Statistika zahrnuje pouze trestné činy, nikoli přestupky.

„Věříme, že katalog a metodika pomohou omezit nelegální výkup kovů. Výkupny se už totiž nebudou moci vymlouvat, že nevědí, jak ten který předmět, který podle zákona nesmí vykupovat, vypadá. Policistům se bude ukradená součástka lépe hledat a kontroloři budou vědět, na co se při práci zaměřit,“ říká Pavel Drahovzal, předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, a doplňuje: „Situaci je třeba dobře ošetřit zákonem a zohlednit i evropskou směrnici týkající se odpadů. Podle Evropské unie totiž budou muset obce od roku 2015 podobně jako pro plasty, sklo či papír poskytnout možnost odděleného sběru také pro kovové odpady.“

Kovové součástky dnes mizí i ze sběrných dvorů, které v souvislosti se shromažďovanými odpady, například vysloužilými elektrospotřebiči, provozují obce. Přicházejí tak o peníze hned dvakrát: samotnou krádeží kovu a pak tím, že musí investovat nemalé částky na zabezpečení, aby se zloději nedostali dovnitř a nemohli demontovat kovové součástky. Kolektivní systémy zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení do zajištění obecních sběrných míst poskytly obcím už přes šedesát milionů korun.

Vedoucí odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí Lukáš Kůs v této souvislosti říká: „Snahu zapojit všechny příslušné státní orgány do vzájemné spolupráce při řešení krádeží a nelegálního výkupu kovů považuji za velmi přínosnou. Právě tato spolupráce je jedním z nezbytných kroků k omezení tak závažného negativního jevu, kterým bezpochyby krádeže kovů a jejich nelegální sběr jsou.“

Obrazový katalog kovových předmětů, jehož podtitul by mohl znít „Společně za bezpečnost, finance a životní prostředí“, vyšel v nákladu čtyři tisíce kusů, metodiky se vydalo dva a půl tisíce výtisků. Oba materiály budou mít k dispozici všechny organizace, které se na jeho vzniku podílely. Katalog navíc bude zdarma ke stažení na adrese www.institut-urmo.cz. Ocení ho i poctiví výkupci kovů, poslouží jim totiž jako jasné vodítko, aby poznali, co podle zákona nesmí vykupovat.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail