Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výroční schůze Klubu českých turistů Rumburk

V sobotu 18. 1. proběhla v Klášterní vinárně v Rumburku výroční členská schůze místního Klubu českých turistů. KČT má skoro padesát členů a schůze se turisté zúčastnili téměř v plném počtu.

Po společném přípitku na zdraví a po minutě ticha, při které zavzpomínali na své zemřelé kamarády, si všichni poslechli zprávu o hospodaření, zvolili nový výbor a revizní komisi a schválili rozpočet a plán činnosti pro příští rok.

Významným bodem programu byla Zpráva o činnosti klubu. V uplynulém roce bylo uskutečněno dvacet sedm pěších výletů, jeden cyklovýlet, jeden vodácký výlet a deset brigád na turistické základně v osadě Kopec a úpravě pramenů Mandavy. Mezi stěžejní patřil Novoroční výstup na Tanečnici (30. ročník), Stezka odvahy pro děti a rodiče (34. ročník) a Štěpánský tajný výlet (31. ročník).

Při příležitosti 125. výročí založení KČT bylo jedenáct členů klubu oceněno za příkladnou a obětavou práci ve prospěch turistiky, celý turistický odbor získal diplom za uskutečněných třicet ročníků novoročních výstupů na Tanečnici a diplom za mnoho zrealizovaných významných turistických akcí. Proběhla také volba delegátů na oblastní konferenci KČT Ústeckého kraje.

Schůze se zúčastnili i hosté, kteří přišli rumburské turisty pozdravit a popřát jim mnoho úspěchů v jejich práci, jako například místostarostka Rumburku Alena Winterová, starosta obce Staré Křečany František Moravec, zástupci spřátelených odborů – pan Hanousek z Krásné Lípy, pan Leksa a pan Bednář z Dolní Poustevny a další.

Po oficiálním ukončení schůze spolu ještě všichni dlouho poseděli, aby se společně pobavili a zazpívali si staré trampské písničky, které jim hráli kamarádi z TS Širák.

Rumburský Klub českých turistů má pestrou a bohatou činnost a vládne v něm duch kamarádství a pospolitosti, tolik vzácný v dnešním uspěchaném světě. Zveme proto všechny, kdo mají rádi přírodu, baví je poznávat krásy blízkého i vzdáleného okolí a nechtějí být na svých cestách sami, aby se přidali.

Informace o našich akcích najdete na vývěsce na třídě 9. května poblíž Lužického náměstí nebo na naší webové adrese http://kct-rumburk.wgz.cz/.

Lenka Obergruberová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail