Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Základní škola Tyršova Rumburk se stala „Zdravou školou“

Na Základní škole Tyršova jsme si vzali do hlavy myšlenku, že se pokusíme o vstup do projektu Škola podporující zdraví. Zpočátku se zdálo, že se napíše „nějaký projekt“o zdraví, ale skutečnost byla zcela odlišná. Všichni jsme se museli zamyslet nad tím, co škola v rámci zdravého životního stylu nabízí, co může zlepšit, jak naučit děti rozhodovat o svém zdraví. Během letních prázdnin se nám tak podařilo všechny dosavadní poznatky z diskusí o zdraví, společných nápadů, ale i dotazníkového šetření napříč všemi skupinami dětí, rodičů i pedagogů dát dohromady a vznikl tak projekt Zdravá škola. Součástí projektu jsou tři základní pilíře týkající se celostního pojetí zdraví, pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství. Naším základním úkolem je, aby žáci chodili do školy rádi, aby si odnesli do života nejen znalosti, ale také základy slušného chování, aby pracovali v pěkném a pohodovém prostředí a aby se pro ně zdraví stalo uznávanou hodnotou v komplexním pojetí. Cílem projektu je vytvořit u dětí přesvědčení, že mezi celoživotní priority každého z nich patří úcta ke zdraví svému, ale i ke zdraví druhých. Chceme zajistit, aby děti získaly znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázaly uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

Projekt v tomto pojetí jsme představili v prosinci pracovníkům Státního zdravotního ústavu a koordinátorům tohoto programu. Po společném sezení u kulatého stolu jsme jako čtrnáctá škola v Ústeckém kraji byli přijati do sítě škol podporujících zdraví. Zdraví je tak pro všechny na Tyršovce prioritou nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i v oblastech mimoškolní činnosti a primární prevence.

Jana Masařová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail