Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Fotografické ohlédnutí za obnovou a restaurováním Lorety Rumburk

Téměř sto fotografií ze sedmnáctileté obnovy barokní sakrální památky je do konce března k vidění v křížové chodbě Lorety Rumburk. Snímky přibližují stavební obnovu a restaurování výmalby a sochařské výzdoby rumburského mariánského barokního poutního místa, vybudovaného v letech 1704 – 1707. Finančně náročná záchrana celoročně přístupné sakrální památky začala roku 1996 a dosud není u konce. Fotografie dokumentují záchranu objektu do roku 2013. Rozlehlý areál Lorety Rumburk byl do roku 1950 součástí kapucínského kláštera u svatého Vavřince, od té doby ho spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Obnova Lorety Rumburk probíhá za přispění Ministerstva kultury, Města Rumburk a dalších dárců. Výstava je přístupná od 8. 2. do 27. 3., od úterý do soboty mezi 9.00 a 16.00 hod. Vstupné je padesát korun a snížené dvacet pět korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma.

Srovnávací fotografie jednotlivých restaurovaných částí Lorety dokumentují například záchranu nástropní výmalby ambitu, restaurování výzdoby kaple Svatých schodů, obnovu střech, fasád a ohradních zdí barokního areálu. Veřejnost se na výstavě může seznámit také s ukázkami restaurátorských zpráv, které po dokončení každoročních prací v Loretě vypracovávají restaurátoři. Zájemci si mohou současně prohlédnout restaurovanou rokokovou poutní kapli Svatých schodů, jejíž záchrana probíhala v letech 2007 – 2012. K vidění je i cyklus restaurovaných nástropních maleb v ambitu. Přístupná je rovněž Expozice církevního umění Šluknovska, otevřená v rekonstruované vstupní budově Lorety Rumburk v roce 2013.

Výstava zahrnuje i ojedinělé snímky rumburské Lorety ze druhé poloviny dvacátého století. Zatímco archiv dobových zobrazení a fotografií Lorety Rumburk před rokem 1945 je poměrně početný, snímků z let 1950 – 1996 se příliš nedochovalo. Některé unikáty se podařilo získat ze soukromých sbírek. Pocházejí odtud například zatím nejstarší známé barevné snímky loretánské kaple pořízené 3. 8. 1968. Ostatní snímky byly nalezeny v archivu děkanství a ve spolupráci s pracovníky státní památkové péče.

Klára Mágrová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail