Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 17. 3. 2014 | Nezařazené

Právní rádce

Právní rádce

Cestovní kancelář proplatí

zkaženou dovolenou aneb Ztráta radosti z dovolené

   e cestovka nabídnout. Ne vždy se však dovolená vydaří. Stane-li se tak z důvodů na straně pořadatele zájezdu, můžeme dnes využít ustanovení v novém občanském zákoníku a žádat vedle vrácení ceny zájezdu i náhradu nemajetkové újmy.

Právní úprava náhrady újmy za narušení dovolené není v Evropě ničím ojedinělým. Naopak, Česká republika je jednou z posledních zemí, která ho ve svém právním řádu výslovně zakotvila a používá pro něj méně poetický pojem než většina evropských zemí. Ty jej nazývají jako „náhradu újmy za ztrátu radosti z dovolené“. Jak již sám název napovídá, nárok na náhradu této újmy vzniká, když požitek z dovolené není takový, jaký jsme očekávali.

Strávíme-li tak místo ležení na pláži několik dnů s kufry na letišti, místo pohodlného čtyřhvězdičkového hotelu s výhledem na moře nás ubytují v nevzhledné noclehárně, musíme-li na pokoji trpět nemilou hmyzí společnost nebo se v exotické zemi ocitneme bez tlumočníka, dostaví se minimálně zklamání. Ztratili jsme radost z rekreace a můžeme se obrátit na cestovní kancelář se žádostí o náhradu této újmy.

Mezi veřejností se objevily i dezinformace, že pořadatel zájezdu bude muset nespokojenému cestovateli zaplatit i tehdy, když dovolená proprší, když moře zaplaví medúzy nebo třeba když okolní lesy pohltí požár. Tak tomu jistě není. Ze strany pořadatele zájezdu se musí vždy jednat o porušení jeho povinnosti. A byť nám naposledy jmenované záležitosti mohou dovolenou zkazit, cestovní kancelář z toho vinit nemůžeme.

Výše takto požadované újmy zůstává otázkou. Bude třeba vyčkat rozhodovací praxe soudů. Nicméně například u našich západních sousedů, v Německu, existuje tabulka, která přesně určuje, jaký rozsah slevy zákazníkovi při konkrétních situacích náleží. Jedná se o slevu ve výši desítek procent z ceny zájezdu. Zde by mohly tuzemské soudy nebo i strany sporu nalézt při určování výše újmy inspiraci. Nesmíme si ale zapomenout veškeré nedostatky nafotit, natočit na kameru či si případně sehnat svědky. Důkazní břemeno leží v tomto případě na naší straně.

I dovolená má svoji nehmotnou cenu, nebojme se žádat náhradu, náleží nám.

Mgr. Jana Slintáková

advokátka

 

Pozn. redakce: Autorka je absolventka Gymnázia Rumburk a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako advokátka, zejména v Praze. Se svými dotazy a připomínkami k článku i mimo něj se na ni můžete obracet prostřednictvím redakce novin, stejně jako se žádostí o kontakt na ni.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail