Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 21. 3. 2014 | Nezařazené

Investiční akce města v obrazech

V jaké fázi jsou aktuální investiční stavby města Rumburk a co na nich ještě zbývá dodělat? Jaké investiční akce nás v Rumburku čekají? Právě tyto informace vám přináší fotostrana.

dolni ulice

Dolní ulice je před dokončením kompletní rekonstrukce. Plně průjezdná je od konce listopadu. Provedena byla rekonstrukce zatrubněné vodoteče Lučního potoka, řešily se přeložky inženýrských sítí, došlo k položení spodní vyrovnávací vrstvy a horní obrusné vrstvy ABJ. Do konce měsíce dubna dojde k dokončení oprav asfaltových povrchů, vodorovného i svislého dopravního značení, povrchů chodníků a terénních úprav.

nerudova1_0

nerudova2

V nejbližších dnech bude zahájena další etapa čištění nánosů a oprava kamenných regulací Lučního potoka v úseku od mostu v Nerudově ulici (u bývalého Vkusu) směrem k ulici Dolní. Rekonstrukce samotného mostu přijde na řadu na přelomu března a dubna, a to po dokončení druhého mostu v zadní části Nerudovy ulice, aby byla zajištěna dopravní obslužnost lokality.

nerudova3_0

Rekonstrukce mostu v zadní části Nerudovy ulice probíhá díky příznivým klimatickým podmínkám bez časového skluzu. Dokončena je většina přeložek inženýrských sítí, vybetonovány jsou mostní opěry i mostní deska s římsami. Práce budou pokračovat rekonstrukcí navazujících regulací potoka, zasypáním předpolí a úpravou navazujících komunikací. Most by měl být zcela dokončen na přelomu měsíců března a dubna.

sukova1_0

V nejbližší době by mělo dojít i k rekonstrukci mostu v Královské ulici (u křižovatky ulice Sukovy).

potocni1_0 potocni2_0

Na mostě v Potoční ulici v Dolních Křečanech se dokončují vyzdívky regulace Mandavy. Jako poslední proběhne ještě jedna přeložka inženýrské sítě a terénní úpravy. Rekonstrukce mostu bude dokončena asi do konce měsíce března.

rolnicka_0

Most v Rolnické ulici je průjezdný od konce listopadu. Do konce května má dojít k dokončení přeložek inženýrských sítí a k rekonstrukci poničených kamenných regulací potoka na výtokové straně mostu.

strelnice_0

V zahradě Domu kultury Střelnice Rumburk probíhá výstavba dvou zpevněných ploch. Hlavní velká plocha bude současně zastřešena velkou markýzou, která má budoucím návštěvníkům vytvořit příjemné posezení na nově vzniklé letní terase vedle dětského hřiště.

tyrs1_0

Na podzim loňského roku byla zahájena rekonstrukce budovy tělocvičny patřící k Základní škole v Tyršově ulici. Rekonstrukcí prochází jak hlavní sál tělocvičny, tak i menší vedlejší sál v druhém nadzemním podlaží. Velký zásah bude muset být proveden na stropních konstrukcích obou sálů, a to kvůli jejich napadení dřevokaznými houbami. Zub času si vyžádal své.

tyrs3_0 tyrs4_0

Snímky na již opravený podhled schodiště do druhého poschodí a druhý na podhled schodiště před rekonstrukcí do původních sklepních prostor (dnes do budoucích šaten).

tyrs5_0

Nejedná se o hledače pokladů, ale o pracovníky, kteří hloubí prostor pro osazení přečerpávací jímky.

tyrs6_0

Výklenek (boční vstup), kterým se dříve vcházelo do „Rockáče“, bude zdemolován. V přízemí, v prostorách, kde klub býval, se budou nacházet šatny a ostatní zázemí pro sportovce, kteří do tělocvičny přijdou. Vznikne zde i další malý sál tělocvičny.


Tisk Tisk | E-mail E-mail