Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oběti trestných činů mohou žádat o pomoc u Probační a mediační služby České republiky

Jeho život se v jedné minutě obrátil vzhůru nohama. Pan Zdeněk se stal obětí přepadení, v jehož důsledku nemohl fungovat stejně jako doposud. Obával se vycházet na ulici, byl podezřívavý i ke svým blízkým. Přepadení a ztrátu nejen finanční hotovosti, ale i pro něj důležitých fotografií zesnulé manželky, které měl v peněžence, nechtěl nikde hlásit. A pan Zdeněk není jediný.

V sobotu 22. 2. jsme si připomněli Evropský den obětí (Evropský den zločinu). Právě v tento den před čtyřiadvaceti lety byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí. V současné době se denně obracejí oběti trestných činů na poradny, které fungují v rámci projektu realizovaného Probační a mediační službou České republiky ve spolupráci s neziskovým sektorem. Projekt „Proč zrovna já?“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Ústecký kraj je tradičně na předních příčkách v objemu kriminality a s tím souvisí i počet obětí trestných činů. Během posledního roku byly Poradnou pro oběti trestných činů v Rumburku poskytnuty služby pěti desítkám obětí násilných, majetkových i jiných trestných činů. Nejednalo se však jen o poskytnutí praktických informací z průběhu trestního řízení či náhrady škody, ale také o prostor pro sdílení pocitů a obav, kterých jsou oběti často plné. V rámci projektu „Proč zrovna já?“ jsou poskytovány také doprovody k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení. „Oběť trestného činu tak získává potřebnou podporu pro to, aby se s dopady nepříjemného zážitku vyrovnala. Obecně přetrvává názor, že trestné činy, jako jsou krádeže, nestojí za pozornost. Zkušenosti jsou však jiné. I trestná činnost, která se může zdát bagatelní, může mít dalekosáhlé důsledky na život oběti. Může znamenat ztrátu jakýchkoli jistot a pocitu bezpečí. Podstatné tedy je, že každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, dokud nevyjde najevo opak nebo se nejedná o zcela zjevné zneužití postavení oběti. Na postavení oběti nemá vliv, zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen,“ uvádí koordinátorka projektu „Proč zrovna já?“ Pavla Radová.

V České republice v minulém roce nabyl účinnosti zákon o obětech trestných činů, který vytváří příznivé podmínky pro zlepšení postavení obětí i pro poskytování pomoci této cílové skupině. „Probační a mediační služba České republiky dlouhodobě usiluje o vytvoření skutečně propracovaného a funkčního systému pomoci obětem trestných činů, a proto kromě konkrétních služeb jednotlivcům podporuje větší provázanost subjektů, které se pomocí této cílové skupině zabývají. V blízké době se již podruhé sejdou v Rumburku zástupci justičních, veřejnoprávních i neziskových institucí s cílem prohloubení a koordinace služeb pro oběti trestných činů,“ doplňuje Pavla Radová.

logo

Oběti se mohou obrátit na pobočku střediska Probační a mediační služby ČR v Rumburku, Lužické nám. 387, Rumburk (vchod mezi květinkou a pekařstvím, 1. patro), tel. 412 332 664, 734 362 948, e-mail: mbarak@pms.justice.cz, pkleprlikova@pms.justice.cz. V Rumburku jsou otevírací hodiny stanoveny na pondělí od 8.00 do 10.00 hod. a na středu od 14.00 do 16.00 hod.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail