Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská porodnice je zapojena do projektu Přirozený porod v porodnici

nadstandard

Přirozený porod je porod, který se rozbíhá a probíhá samovolně, bez vnějších zásahů, nutnosti vedení a medikace, a žena podle svých instinktů sama určuje jeho průběh. Se základním principem filosofie, která vychází ze schopnosti matky porodit své dítě sama, neboť ženské tělo v sobě skrývá dostatek sil a energie k tomu, aby samo porodilo zdravé dítě, pracuje i tým gynekologicko-porodnického oddělení Lužické nemocnice a polikliniky. I proto se od ledna tohoto roku rumburská porodnice s podporou Krajského úřadu Ústeckého kraje zapojila do celorepublikového projektu Přirozený porod v porodnici. K jeho realizaci spojily síly přední český web o těhotenství a mateřství Babyweb.cz a Kvalita očima pacientů – realizátor dlouhodobého projektu měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti a spokojenosti pacientů.

Co je cílem projektu?

Smyslem této iniciativy je šíření myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně, ale přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence, při současném zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího prostředí a s laskavou pozorností, jaká tomuto jedinečnému a zázračnému okamžiku přísluší. Hlavním cílem projektu je plošné zlepšení standardu porodní péče v Česku. Více informací naleznete na adrese www.babyweb.cz.

Co projekt hodnotí?

Projekt dlouhodobě sleduje dvě hlavní oblasti. První z nich je spokojenost rodiček s poskytovanou péčí pomocí dotazníkového šetření, druhou je frekvence některých lékařských úkonů a medikace, která je v českých porodnicích dlouhodobě nad průměrem vyspělých evropských zemí.

Komu se uděluje certifikát PPP,
Přirozený porod v porodnici?

Udělení certifikace PPP je podmíněno nejen úspěšným hodnocením porodu v jednotlivých bodech Desatera ze strany rodiček, ale i požadavkem na splnění přesně definovaných odborných kritérií. Desatero PPP přitom zohledňuje například dodržování dialogu, individuálního přístupu a respektu k rodičce, informovanosti o všech úkonech v rámci poskytované péče či profesionálního přístupu porodních asistentek, stejně jako nezpoplatňování přítomnosti blízké osoby u porodu. V souvislosti s tím je proto od února v rumburské porodnici tento poplatek také zrušen. Porodnice, které uspějí v celkovém hodnocení, získají Certifikát PPP. Ten bude pro rodičky zárukou, že zdravotnický personál vede fyziologické porody a porody bez komplikací v souladu s Desaterem PPP.

Všechny maminky, které se rozhodnou rodit v rumburské porodnici, proto mohou mít jistotu, že se zde setkají s přirozeným, přírodním a tradičním přístupem k porodu i k nim samotným. Navíc budou mít příležitost prostřednictvím speciálního dotazníku vyjádřit své zkušenosti a pocity spojené s kvalitou poskytované péče v průběhu porodu a po něm. Mohou tak svým způsobem nepřímo přispět ke zvyšování její kvality, neboť získané informace budou pro porodnici cenným zdrojem informací. Na konci této cesty, po dvou letech, by měl být zisk Certifikátu PPP, který bude pro další rodiče zárukou, že v Rumburku mohou přivést na svět své děťátko tou nejpřirozenějšího a přitom nejbezpečnější cestou.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail