Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk vstoupila společně s pardubickou univerzitou do nového projektu

projekt

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk a Univerzita Pardubice jako partner jsou zapojeny do realizace projektu „Řízení zdravotnických organizací“ (CZ.1.07/3.2.06/03.0012) v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt má za cíl podpořit nabídku dalšího vzdělávání, tedy vytvořit nový vzdělávací modul v oblasti strategického řízení pro účastníky dalšího vzdělávání vrcholového a středního managementu zdravotnických zařízení. Modul bude rozvíjet kompetence managerů zdravotnických zařízení v oblasti využívání moderních managerských metod. Vytvořený modul se přitom soustředí prioritně na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti využívání metody Balance Scorecard.

Název v doslovném překladu zní „vyvážená výsledková listina“. Termín vyvážení vyjadřuje, že cílem organizace je prostřednictvím svého fungování uspokojovat nejen své vlastníky (zřizovatele), ale také ostatní zájmové skupiny, kterými jsou například zaměstnanci, dodavatelé, partneři, veřejnost, která je v případě zdravotnických organizací představována pacienty, a další skupiny. Metoda bere v potaz jak budoucnost, tak také současnost organizace a snaží se tyto dva zorné úhly vzájemně vyvažovat a definovat jasnou rozvojovou vizi a strategii. S ohledem na časovou vytíženost managerů zdravotnických zařízení bude vzdělávací modul po vytvoření převeden do e-learningové formy, což je veliký přínos.

Modul byl pilotně ověřen u vzorku cílové skupiny. V cílové skupině byli zastoupeni pracovníci čtyř zdravotnických organizací Ústeckého kraje a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje. Účastníků bylo celkem patnáct.

Všichni členové cílové skupiny měli během vzdělávání přístup k modulu přes e-learning. Ve dnech 10. a 17. 12. se cílová skupina sešla na půdě Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk, kde byl vzdělávací proces za aktivního zapojení lektorů dokončen. Celkem bylo vystaveno třináct osvědčení pro úspěšně podpořené členy cílové skupiny. V současné době probíhá evaluace vzdělávacího modulu a zpracování do finální podoby. Modul tak bude po ukončení projektu připraven a nabízen k dalšímu vzdělávání managementu zdravotnických organizací. Výstup projektu tak pomůže managerům zvýšit výkonnost, kvalitu a efektivnost, a tím konkurenceschopnost zdravotnických organizací.

Za realizační tým Milan Jirsák,

manažer projektu

 

(redakčně upraveno)

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail