Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oběti brutálních trestných činů neznají svá práva

Co je důvodem neoznámení často závažných trestných činů, jako je například znásilnění, loupež nebo domácí násilí? Oběti skryté kriminality v průzkumech napříč Evropou shodně uvádějí, že je to ze strachu z pachatele, z obavy z velkého průlomu do soukromí, z nemožnosti kontroly nad procesem objasňování trestného činu, kvůli předchozí špatné zkušenosti s prvním kontaktem na policii, kvůli pochybnosti o zadostiučinění ve formě náhrady škody a odpovídajícího trestu.

Znamená to, že oběti postrádají garanci bezpečí, ochrany, dostatečné informovanosti a satisfakce. V loňském roce se v ČR zvýšil počet oznámených trestných činů o sedm procent. Za každým z nich je minimálně jedna oběť, ale také minimálně jeden neoznámený trestný čin.

Velkou naději na posílení důvěry a ochoty oznamovat trestné činy nabídl zákon o obětech trestných činů, který je v České republice účinný od 1. 8. Jelikož je pro běžnou populaci, stejně jako téměř každá nová právní norma, i tento zákon náročný z hlediska srozumitelnosti a jeho aplikace v praxi, rozhodl se Bílý kruh bezpečí u příležitosti letošního Evropského dne obětí, který připadl na 22. 2., zpřístupnit na internetu obsáhlé a srozumitelně formulované informace pro oběti a svědky trestných činů. Občan zde nalezne informace počínaje oznámením trestného činu, právem na ochranu, soukromí a peněžitou pomoc přes informace o hlavním líčení u soudu po postavení jednotlivých osob a další. Tyto stránky Bílý kruh připravil v rámci mezinárodního projektu Infovictim a jsou dostupné prostřednictvím www.bkb.cz kliknutím na záložku „rady pro oběti“.

Informované a včas poučené oběti dokážou lépe uplatnit svá práva, získat pocit spravedlnosti v individuálním případě a ochotněji spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Bílý kruh bezpečí poskytuje své bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem již dvacet tři let. Prostřednictvím nonstop linky krizové pomoci na čísle 257 317 110 a sítě poraden této organizace v České republice tak ročně získá radu, informace a pomoc několik tisíc obětí včetně pozůstalých.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail