Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ohlédnutí za prvními akcemi Spolku přátel Rumburku

drda

S velkým zájmem veřejnosti se setkaly první akce uspořádané Spolkem přátel Rumburku. Občanské sdružení nejprve v sobotu 25. 1. pozvalo zájemce na půldenní pěší putování za soukromými a kostelními betlémy. Z kapacitních důvodů početně omezená skupina pětatřiceti účastníků se seznámila s betlémem Jiřího Cobla st. v Dolních Křečanech. Tento unikátní pohyblivý betlém o šířce dvou metrů osobitým způsobem zapracovává rumburské motivy, například měšťanské domy z Lužického náměstí, sloup Nejsvětější Trojice či Augustovu věž na Dymníku. Sběratel Jaroslav Pšenička účastníky vycházky seznámil se svou sbírkou regionálních, německých i cizokrajných betlémů. Jaroslav Blažek představil dva a půl metru široký betlém vyřezávaný po vzoru té nejlepší regionální řezbářské tradice. Zájemci si prohlédli i klášterní betlém v kostele svatého Vavřince a kostelní betlém v děkanském kostele svatého Bartoloměje. Prohlídky soukromých betlémů jsou po předchozí domluvě možné pro všechny obdivovatele řezbářského řemesla. Další příležitost budou mít opět za rok, od prosince do 2. 2.

Druhou akcí Spolku přátel Rumburku byla v úterý 28. 1. přednáška Jiřího Kováře. V zaplněném sále městské knihovny zasvěceně vyprávěl o osudech kavárny a cukrárny Café Henke, jejím původním majiteli, jímž byl Franz Henke jr., a o staviteli Emilu Rösslerovi. Díky takřka detektivnímu pátrání Jiřího Kováře se podařilo zmapovat rozsáhlé architektonické dílo Emila Rösslera, rodáka z Vlčí Hory, a vytvořit úctyhodnou obrazovou a archivní dokumentaci významné rumburské památky, postupně opravovaného rondokubistického domu na tř. 9. května. Přítomní posluchači řadou vzpomínek doplnili vyprávění o objektu zvaném ve druhé polovině dvacátého století jako Krym či Venuše.

Únor patřil přednášce a komentované prohlídce výstavy ikon v podání prot. Antonije Drdy z Pravoslavné církevní obce v Rumburku. V úterý 18. 2. se třicítka posluchačů v rumburském muzeu ponořila do světa ikonopiseckého umění. Díky odbornému a současně posluchačsky přístupnému výkladu se dozvěděla o významu ikon jako liturgických předmětů, způsobu jejich vytváření a nejčastějších ikonografických motivech.

Z akcí připravovaných Spolkem přátel Rumburku na březen připomeňme přednášku Josefa Rybánského „Od kostela po větrný mlýn a taneční sál“. Pracovník varnsdorfského muzea bude v úterý 11. 3. od 18.00 hod. v přednáškovém sále Městské knihovny Rumburk vyprávět o historii tří rumburských kostelů, jejich architektonickém vývoji a proměnách využití. Přiblížen bude osud kostela svatého Bartoloměje, kostela svatého Jana Nepomuckého a kostela svatého Jana Křtitele. Následně zavítá do přednáškového sálu Městské knihovny Rumburk Natalie Belisová s přednáškou „Dolský mlýn – deset let poté“. Pracovnice Správy Národního parku České Švýcarsko v úterý 25. 3. od 18.00 hod. shrne deset let záchrany památkově chráněného bývalého vodního obilního mlýna na řece Kamenici, za níž stojí Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn. Vstupné na přednášky je dobrovolné.

Klára Mágrová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail