Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Recese, žert nebo výsměch?

Po otevření Rumburských novin číslo 4/2014 a po přečtení nominací v anketě Sportovec roku 2013 jsem nevěřil svým očím, když jsem viděl, že v kategorii Jednotlivec oceněný za zásluhy o rozvoj rumburského sportu je nominován i Jaroslav Trégr. Ostatně z kvarteta nominovaných na toto ocenění bych podpořil snad jen p. Pilaře, ten je ovšem v charakteristice degradován na pouhého pokladníka, jako by v rumburském sportovním dění nedělal nic jiného, kdežto o ostatních se doslova pějí chvalozpěvy.

O anketě mám svůj názor. Za léta své existence si nedokázala získat pozornost širší veřejnosti, takže v ní hlasují povětšinou příbuzní a přátelé nominovaných. A od doby, kdy do jejích výsledků zasahuje rumburská radnice, není důvěryhodná dvojnásob. Přesto, navržení pana Trégra mě, a zřejmě nejen mě, překvapila, a to z několika důvodů.

Předně jde o člověka obviněného z finančních machinací právě ve sportu. Za druhé, jaké jsou jeho zásluhy? Pokud vím, ničím mimořádným nepřispěl, zato se však velkou měrou zasloužil o likvidaci mládežnického fotbalu v FK Rumburk. Toto je rozvoj sportu? A za třetí, mluvíme-li o dlouholetosti, ve srovnání s jinými žijícími – těch, jež jsou již na pravdě boží, je bohužel slušná řada – činovníky rumburského fotbalu (p. J. Pšenička, J. Žižka, A. Zikmund, V. Krupa a mnozí další) působil zde, obrazně řečeno, „pět minut i s cestou“.

Zajímalo by mě, kdo jej na toto ocenění navrhl. Je to jen recese, nejapný žert či výsměch? Protože navrhnout na ocenění tuto kontroverzní osobu snad ani jinak chápat nelze. Ať jsou pohnutky navrhovatele jakékoli, soudný člověk v situaci p. Trégra by takovou nominaci odmítl.

Josef Englic, Rumburk

 

Reakce na příspěvek
Josefa Englice „Recese,
žert nebo výsměch?“

Pane Englici,

město Rumburk pořádá již 7. ročník akce Sportovec roku města Rumburk. Akce je veřejností hodnocená dobře, o čemž napovídá i každoroční účast veřejnosti v anketě i na samotném vyhlášení výsledků. Celou akci zajišťuje Komise pro sport RM a Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk. Každý rok jsou RM schvalovány podmínky nominací i vyhodnocení této akce. S podmínkami je seznámena veřejnost na internetových stránkách města a SRAS a v Rumburských novinách. Nejlepší sportovce a kolektivy navrhuje právnická či fyzická osoba, zejména sportovní organizace, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby se sídlem v Rumburku. Konečný výběr ze všech podaných návrhů provádí Komise pro sport rozšířená o zástupce odboru školství, kultury a tělovýchovy. Pokud návrh do nominace splňuje předepsané náležitosti, je jednotlivec nebo kolektiv komisí nominován. K nominaci se navržený nevyjadřuje, Jaroslav Trégr tak nominaci nemohl odmítnout.

Není tedy pravdou, že do výsledků ankety zasahuje radnice a že v anketě hlasují povětšinou příbuzní a přátelé nominovaných. Pokud máte názor, že za dlouholetou práci ve fotbalovém klubu měli být navrženi vámi jmenovaní, mohl jste návrhy do nominace podat.

Ve 3. ročníku této akce jste se zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků a převzal jste ocenění a odměny jako vítěz v kategorii Jednotlivec oceněný za zásluhy o rozvoj rumburského sportu. V té době vám podmínky akce připadaly v pořádku?

Komise pro sport RM Rumburk
a OŠKTV MěÚ Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail