Reakce na vyjádření Komise pro sport a OŠKTV k anketě Sportovec roku 2013

Tištěné noviny 06/2014 | 14. 4. 2014 | Nezařazené

V Rumburských novinách 5/2014 jsem kriticky glosoval nominaci pana Trégra v anketě Sportovec roku 2013. Ještě v témž vydání na tuto glosu reagovala Komise pro sport RM Rumburk a OŠKTV MěÚ Rumburk. Dovolte mi, abych na jejich, dle podpisu soudě zřejmě kolektivní, práci zareagoval zase já.

Vážená Komise pro sport RM Rumburk a OŠKTV MěÚ Rumburk, cením si času, jejž jste věnovali vaší dle mého názoru zavádějící replice. Proč si to o ní myslím? Tedy:

a) účast veřejnosti – cca. 500 hlasujících z bezmála dvanáctitisícového města je podle vás známka zájmu veřejnosti?

b) zasahování radnice do výsledků – jak jinak nazvat to, že k jedné kategorii (Ocenění za zásluhy o rozvoj sportu) se hlasující veřejnost vůbec nemůže vyjádřit a o vítězi rozhodujete vy?

c) nominace p. Trégra – bývá zvykem, že návrh na nominaci se s dotyčným předem konzultuje. A sám pan Trégr přiznává, že o nominaci členem vaší komise věděl, tudíž ji mohl odmítnout, kdyby ovšem chtěl, kromě toho, teď již o tom ví, odstoupit z kandidátky však nehodlá.

d) mé ocenění – v roce 2010 proběhlo vyhlášení výsledků dle odlišných podmínek, než je tomu dnes. Tehdy totiž o vítězi rozhodovaly hlasy veřejnosti, nikoli libovůle nějaké komise, jež pod svoje vyjádření není schopna uvést konkrétní jméno. To je, myslím, dost podstatný rozdíl proti současnému stavu.

Ve svém článku jsem ale poukazoval hlavně na nominaci pana Trégra, spornou z důvodů, které jsem jmenoval. Vůbec jste na to nereagovali, ačkoli právě to jsem od vás očekával. Takže tím asi dáváte najevo, že absurdní představení bude dohráno podle vašich not. Že tím anketě prokazujete medvědí službu, je vám zřejmě lhostejné.

Josef Englic, Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2014/04/14/reakce-na-vyjadreni-komise-pro-sport-a-osktv-k-ankete-sportovec-roku-2013/