Po práci přijdou i koláče

Tištěné noviny 07/2014 | 28. 4. 2014 | Nezařazené

Tentokrát sice po práci nepřišla odměna v podobě koláčů, ale chutného guláše, možná o to chutnějšího, protože si ho děti uvařily samy. Děti z turistického kroužku Stonožka, který se pravidelně schází v Základní škole Pastelka v Rumburku, využily březnového jarního počasí nejprve k úklidu školní zahrady a poté se odměnily vlastnoručně uvařeným gulášem na ohni a sladkým zákuskem, který si též upekly na letošním prvním ohýnku. Nyní je čeká nocování ve školní družině, při kterém je bude provázet komisař Vrťapka, spousta knížek a další noční dobrodružství.

Šárka Pešková

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2014/04/28/po-praci-prijdou-i-kolace/