Smírčí kříž byl restaurován a vrácen na své místo

Tištěné noviny 07/2014 | 28. 4. 2014 | Nezařazené

Smírčí kříž

Společnost Uniles dostála svému slibu a zafinancovala restauraci smírčího kříže, který byl v únoru nedopatřením poškozen dělníky této firmy, kteří v oblasti pracovali s harvestorem. Firma se za poškození omluvila a vyjednala s odborníkem restaurování kříže, který u Nových Křečan stál od sedmnáctého století. Restaurátor se o kříž staral ve svém ateliéru a na přelomu března a dubna došlo k navrácení kříže na jeho původní místo.

pem

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2014/04/28/smirci-kriz-byl-restaurovan-a-vracen-na-sve-misto/