V Domě dětí a mládeže děti recitovaly a zpívaly

Tištěné noviny 07/2014 | 28. 4. 2014 | Nezařazené

V Domě dětí a mládeže Rumburk se na konci ledna a v březnu konala městská kola postupové pěvecké soutěže Děčínský Skřivánek 2014 a přehlídky mladých recitátorů Dětská scéna 2014.

Dohromady se jich zúčastilo čtyřiadevadesát dětí ze základních škol a gymnázia v oblasti.

Z městského kola Děčínského Skřivánka nás do krajského kola v Děčíně odjelo reprezentovat sedmnáct dětí. V kategorii B – duo se na druhém místě umístila Patricie Velčevová a Lenka Špičková ze ZŠ Tyršovy Rumburk. V sólovém zpěvu v kategorii B první místo obsadila Lenka Špičková ze ZŠ Tyršovy Rumburk, v kategorii C patřilo první místo Natálii Sezamové ze ZŠ U Nemocnice Rumburk. Druhé místo v téže kategorii pak shodně obsadili Patricie Velčevová ze ZŠ Tyršovy a Jan Němec z Gymnázia Rumburk. Všichni sóloví zpěváci postoupili do celostátního kola, které se konalo 24. – 26. 3. v Karlových Varech, kde se již neumístili.

V oblastním kole přehlídky mladých recitátorů Dětská scéna 2014 naše barvy hájilo osm dětí, do krajského kola, které proběhne v dubnu v Lounech, však postoupila pouze Anna Záveská ze ZŠ U Nemocnice Rumburk.

Všem dětem za důstojnou reprezentaci naší oblasti a jejich pedagogům za nezištnou práci při jejich přípravě děkujeme.

DDM Rumburk

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2014/04/28/v-dome-deti-a-mladeze-deti-recitovaly-a-zpivaly/