V Rumburku již funguje spolupráce institucí, které chtějí pomáhat obětem trestných činů

Tištěné noviny 07/2014 | 28. 4. 2014 | Nezařazené

V rámci projektu „Proč zrovna já?“, realizovaném Probační a mediační službou za podpory rozpočtu České republiky a prostředků Evropského sociálního fondu, se ve čtvrtek 13. 3. v Rumburku sešli již podruhé členové týmu pro oběti trestných činů.

Pracovního setkání se zúčastnili zástupci veřejnoprávních i nevládních institucí, tedy Policie České republiky, městské policie, Střediska PMS ČR Děčín, pobočky Rumburk, Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády, Asociace občanských poraden, Oblastní Charity Rumburk a In Iustitia.

Projekt „Proč zrovna já?“ navazuje na předešlé úspěšné projekty poradenství pro oběti trestných činů realizované probační a mediační službou v partnerství a spolupráci s Asociací občanských poraden.

Projekt se zaměřuje na poskytování poradenství a podpory obětem trestných činů. Probíhá ve třiceti projektových městech v celé republice, kde fungují poradny pro oběti trestných činů. Na realizaci projektu v Rumburku se podílí také Asociace občanských poraden, která poskytuje klientům poradenství a doprovody k orgánům činným v trestním řízení. Projekt se rovněž zaměřuje na podporu a koordinaci služeb pro oběti trestné činnosti na místní úrovni. Z toho důvodu jsou vytvářeny a rozvíjeny tzv. týmy pro oběti trestné činnosti. A právě setkání týmu pro oběti se uskutečnilo již podruhé v Rumburku.

Členové týmu se vzájemně informovali o druzích podpory a pomoci či informacích, které mohou obětem trestných činů poskytnout. Ústředním tématem setkání bylo sdílení informací, plynoucích z nového občanského zákoníku, zejména téma náhrady újmy. Jedním z pozitivních výsledků setkání bylo posílení připravenosti zúčastněných subjektů na aplikační praxi zmíněného zákona a sdílení zkušeností dopadu jeho ustanovení na řešení situace konkrétních obětí trestných činů. Členové týmu rovněž chtějí vzájemně spolupracovat a pomáhat vytvářet fungující síť služeb pro oběti TČ.

Díky projektu, zájmu a aktivitě uvedených organizací budou mít oběti trestných činů v Rumburku k dispozici propojenější síť služeb, kam se obracet pro pomoc a podporu.

r

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2014/04/28/v-rumburku-jiz-funguje-spoluprace-instituci-ktere-chteji-pomahat-obetem-trestnych-cinu/