Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Krásnolipští mají strach ze skládky pneumatik

Hrozbou je podle nich skládka pneumatik, která se neustále rozrůstá a se kterou nikdo nic nedělá. Radnice je takřka bezmocná, protože objekt je v soukromém vlastnictví. Kdyby skládku někdo podpálil, v blízkém okolí by se nedalo pořádně dýchat.

V pátek 5. 4. odvysílala FTV Prima ve večerní zpravodajské relaci reportáž o vznikající skládce a hromadících se pneumatikách v Krásné Lípě. Podle tvůrců spotu se krásnolipští občané bojí, aby do nezabezpečeného objektu bývalého chemického areálu nevlezl někdo, kdo by skládku mohl podpálit a tím město a jeho okolí zamořit. Areál po privatizaci neustále měnil majitele. Podle místních odložených pneumatik přibývá. Radnice o problému prý ví, nemá však žádné prostředky, kterými by dosáhla změny situace.

Krásnolipská radnice se snaží s majitelem areálu komunikovat, snaha je však marná a pošta se vrací zpět. Podle Tomáše Gottwalda, referenta z odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk, který je s majitelem nemovitosti v kontaktu, jde majiteli primárně teď o zabezpečení objektu.

Do redakce Rumburských novin bylo doručeno vyjádření k této reportáži:

„Na uvedeném pozemku v Krásné Lípě si obyvatelé bohužel udělali divokou skládku. Větší problém, než zmiňované pneumatiky, byl komunální odpad, který jsem jako majitel nechal odvést na skládku, kterou provozuje firma se sídlem ve Varnsdorfu. Komunálního odpadu bylo více než třináct plně naložených nákladních automobilů. Protože má pozemek zpevněné plochy, odpad sem vyváželi nejen jednotliví obyvatelé osobními auty, ale také jiné osoby nákladními vozy. Proto jsem nechal navézt ke vstupům na pozemek přirozené valy, abych zabránil vjezdu jakýchkoli vozů do doby, než nechám vybudovat oplocení.

Místní obyvatelé vozí odpad na toto místo zřejmě proto, že nevědí, že by jej mohli odvést do sběrného dvora. Místní starosta zřejmě nekomunikuje s obyvateli na toto téma, které ho delší dobu asi nezajímá. Zřejmě ani nepožádal policii, aby se pokusila chytit pro výstrahu alespoň jednoho pachatele, takže lidé bezstarostně mohli vozit komunální odpad a pneumatiky na toto místo.

Pneumatiky jsem nemohl nechat odvézt na skládku, protože tento odpad má jiný režim. Proto jsem našel firmu v Praze, která má povolení nakládat s odpady a která má výrobní linku na likvidaci pneumatik v Praze. Tím jsem zamezil divokému ukládání pneumatik, které nahrazuje organizovaný sběr a odvoz pneumatik k drcení do zmíněné provozovny v Praze. Jsem v tomto ohledu realista a ekonomicky není možné takové množství jednorázově odvézt, protože by to nikdo nezaplatil. Takto se o to postará specializovaná firma.

Za tím účelem jsem pro stavební řízení přidal podklady pro projekt, který již byl předložen Krásné Lípě, pro vybudování oplocení. Jednal jsem s příslušným stavebním úřadem i útvarem životního prostředí, o čemž jsem se nejprve radil na městském úřadě v Krásné Lípě, stejně jako rok před tím jsem s nimi konzultoval likvidaci komunálního odpadu. Proto je podivné tvrzení starosty Krásné Lípy, že mě nemohl sehnat, když běžně navštěvuji jeho úřad. Starosta v reportáži dokonce ukazoval nedoručené (nevyzvednuté) úřední dopisy, které mi údajně zasílal. Zřejmě si nevšiml změny právních předpisů, podle kterých se zásilka uplynutím lhůty považuje za doručenou a pošta ji jednoduše vloží do schránky a nevrací ji doručiteli. Na poště v Praze, kde bydlím, mě znají, protože dostávám i úřední poštu odpovídající mému povolání.

Další tvrzení starosty, že by pneumatiky mohly chytnout (asi by je musel někdo úmyslně zapálit), je populistické. Dokud se pneumatiky vozily na divokou skládku, tak bylo větší nebezpečí než teď, kdy se tam konečně pohybují zaměstnanci specializované firmy. Tím se tento mezi obyvateli oblíbený pozemek dostal pod kontrolu.

Reportáž stanice Prima dělá dojem, jako by diváci byli ještě hloupější než redaktoři, kteří tu reportáž připravili. Kdyby redaktorka napsala moje jméno na internet, dostala by se do Obchodního rejstříku, kde by zjistila naši firmu, pak by našla webové stránky s číslem telefonu a mohla si se mnou sjednat schůzku, abych mohl v reportáži promluvit. To, že toho nebyla schopna, překonalo moje představy v porovnání s tím, jak jsem se o této reportáži vyjádřil. Emil Bušek“

pem

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail