Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lososi vypluli z inkubačních schránek

Lososi vypluli

„Blahopřejeme, jste desetitisícinásobnými rodiči,” sdělují rakouští odborníci Manuel Hinterhofer a Georg Hölzer po otevření inkubačních schránek z říčky Kamenice přítomným pracovníkům Správy národního parku České Švýcarsko. Pět schránek s desítkou tisíc jiker ve stádiu očních bodů do řeky uložili v prvním únorovém týdnu. Po deseti týdnech dalšího vývoje mohl lososí plůdek schránky dne 8. 4. opustit. Úspěšnost líhnutí přitom dosáhla více než devadesát pět procent.

„Inkubační schránky představují velice zajímavý posun v postupech při reintrodukci lososů do našich vod,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „S domovskou řekou jsou rybičky v kontaktu od nejútlejšího věku a celý proces je velmi blízko přirozenému vývoji.“

Dosud se lososi do Kamenice dostávali především během jarního vypouštění plůdku Českým rybářským svazem a při podzimním vypouštění malých rybiček Správou národního parku České Švýcarsko. V obou případech probíhá vývoj rybiček v líhni a k řece jsou pak přivezeny. Umělé prostředí a manipulace při použití inkubačních schránek odpadají.

„Úspěch inkubačních schránek prozatím neznamená ústup od osvědčených jarních a podzimních vypouštění,“ přibližuje Pavel Benda a nastiňuje další postup: „Inkubační schránky budeme využívat souběžně s probíhajícími programy a budeme sledovat, jak se rozšíření reintrodukčního programu projeví například na počtech vracejících se lososů.“

Pomáhají také adoptivní rodiče

Instalace inkubačních schránek pro lososí jikry je v současné době financována z operačního programu Životní prostředí, činnosti v souvislosti s projektem zajišťuje společnost BELECO. Na reintrodukci lososů se správou parku spolupracuje také veřejnost i řada firemních partnerů a dárců, a to v rámci projektu Návrat lososů. Veřejnost například může malé lososy adoptovat zasláním dárcovské SMS, adoptivní rodiče pak lososy mohou také sami pomoci vypustit. Zájemci najdou informace na internetových stránkách projektu www.navratlososu.cz.

Tomáš Salov

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail