Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

S tímto rozpočtem bude Rumburk letos hospodařit

Na sedmadvacátém zasedání přijali zastupitelé navržený rozpočet na letošní rok. Součástí projednávání byla i prezentace snímků připravovaných a již hotových rekonstrukcí, s níž vystoupil Darek Šváb, součástí předloženého materiálu byl seznam položek, které rozpočet tvoří.

Samotný rozpočet byl navrhován v části saldo příjmů – výdajů jako deficitní, po zapojení části financování celkově jako vyrovnaný. Ve financování byl zapojen zůstatek na bankovních účtech a fondech ke dni 31. 12., splátky úvěru a revolvingový úvěr – čerpání ve výši 25,5 milionu korun. Tato hodnota je dána součtem hodnoty rekonstrukce tělocvičny Základní školy Tyršova a hodnoty rekonstrukce místních komunikací. Tyto dvě akce budou následně přefinancovány z investičního úvěru, jehož záměr přijetí zastupitelé schválili na prosincovém zasedání.

Město v současnosti splácí jeden investiční úvěr, který byl čerpán v závěru roku 2010 ve výši čtyřicet milionů korun. Jeho zůstatek byl ke konci roku 2013 ve výši 29,3 milionu korun. Město splácí 667 tisíc korun měsíčně, to je něco přes 8 milionů korun ročně. Dále má k dispozici revolvingový úvěr k pokrytí časového nesouladu naplňování příjmů a výdajů ve výši čtyřicet milionů korun. Tento revolvingový úvěr by měl být využit k předfinancování dvou uvedených akcí. V návrhu rozpočtu byly často použity hodnoty z rozpočtu na rok 2013 s minimálními odchylkami.

V průběhu roku se očekává nad schválený rozpočet zvýšený objem investičních i neinvestičních dotací v celkovém objemu deset až patnáct milionů korun. V rámci běžných výdajů potrvá úspora, k níž dochází v důsledku nižších nákladů na odpadové hospodářství ve vazbě na změnu systému provozování sběrného dvora, které je současně kompenzováno i snížením na straně příjmové (nižší úhrada ze strany občanů). K navýšení naopak dochází u výdajů na opravy pozemních komunikací a zaměstnanost (pracovníci na veřejně prospěšné práce a pracovníci z projektu Zelený Rumburk).

U rekonstrukcí místních komunikací je po projednání s odborem komunálních věcí navrhována obnova penetrace ulice Na Výsluní, nové asfaltové povrchy v ulici Hraniční, části ulice Skalní, ulice Ječná, části ulice U Potoka a Kalné, Královské, Na Kolonii a Stepní. Dále je navrhována úprava povrchů propojení ulice Starokřečanské a Potoční u nově dokončeného mostu. V případě rekonstrukce chodníků v Jiříkovské ulici bude konečný rozsah na rok 2014 stanoven na základě projednání s Dopravním inspektorátem Policie České republiky a na základě rozpočtové náročnosti po výběrovém řízení.

pem, ds

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail