Žáci Základní školy Pastelka zazářili u přijímacích zkoušek

Tištěné noviny 09/2014 | 27. 5. 2014 | Nezařazené

Výborných výsledků dosáhli žáci 5. ročníku ZŠ Pastelka, kteří skládali přijímací zkoušky na víceletá gymnázia v Rumburku a Varnsdorfu. Z deseti zá-jemců o studium na víceletém gymnáziu bylo devět úspěšných, z toho tři na rumburském gymnáziu obsadili v tabulce výsledků přijímacích zkoušek první, druhé a páté místo. Někteří úspěšně zvládli „přijímačky“ na obou gymnáziích, a měli tak možnost se rozhodnout, kterou školu pro své další vzdělávání zvolí. Spolu s rodiči vnímáme pozitivně možnost volby různého pojetí vzdělávání, které rumburské a varnsdorfské gymnázium nabízí.

Poděkování patří třídní učitelce Aleně Brožové, která se přípravě budoucích gymnazistů pečlivě věnovala. Ostatní žáci 5. třídy nám také svými výsledky školní práce dělají radost a budou určitě patřit na druhém stupni základní školy k výborným žákům.

Přejeme všem našim páťákům, aby jejich další školní léta nejen na gymnáziu, ale i na základních školách U Nemocnice nebo Tyršova byla stejně tak úspěšná, jako ta, která prožili na „Pastelce“.

 

Anna Jindrová
ředitelka školy

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2014/05/27/zaci-zakladni-skoly-pastelka-zazarili-u-prijimacich-zkousek/